w

ZIKO APTEKA W NARODOWYM PROGRAMIE PILOTAŻU PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH

Ziko Apteki w Tarnowie przy ulicy Leśnej i w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Szarych Szeregów dołączyły do zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia Pilotażu Przeglądów Lekowych. 

W czwartek 24 marca odbyło się Uroczyste Otwarcie Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych, podczas którego spotkali się oraz koordynatorzy Pilotażu Przeglądów Lekowych w Polsce – Pani Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska i  Dr n. farm. Piotr Merks oraz farmaceuci z aptek zakwalifikowanych do programu w tym pracownicy z Ziko Apteki. Gościem honorowym spotkania była Minister Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny. Spotkanie rozpoczęło kolejny etap realizacji pilotażu – w ramach którego dokonywana będzie kwalifikacja Pacjenta oraz wykonywanie przeglądów lekowych. Ta część potrwa 6 miesięcy.

Przeglądy lekowe są jedną z czynności będących świadczeniami zdrowotnymi wg Ustawy o zawodzie farmaceuty. W ramach Programu Pacjent otrzyma wsparcie i pomoc farmaceuty, który będzie dokonywał przeglądu stosowanej farmakoterapii, będzie konsultował dawkowanie, czy poinformuje o potencjalnych interakcjach pomiędzy zażywanymi lekami. Podstawą przeglądu jest szeroki wywiad z Pacjentem, dokumentowany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Ważna jest również edukacja w zakresie przestrzegania zaleceń lekarskich, właściwego sposobu stosowania leków oraz promocja zdrowego stylu życia.

Wszystkie apteki, które zakwalifikowały się do pilotażu, w tym dwie Ziko Apteki, muszą spełnić warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. m.in. farmaceuta musi być dobrze przygotowany i odpowiednio wyszkolony, z kolei apteka musi zapewnić intymność i poszanowanie praw Pacjenta oraz bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji związanej z prowadzonym pilotażem.

Nabór realizatorów do programu prowadził Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Przed farmaceutami postawiono restrykcyjne wymagania. Jak informuje Pani Koordynator Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, wniosków spełniających kryteria było aż 109, spośród których finalnie wyłoniono 75 realizatorów programu. Będą oni tworzyć historię.  

Napisane przez Ziko

Columbus proponuje nowe rozdanie fotowoltaiki w Polsce w kontekście zmienionej ustawy i programu Mój Prąd 4.0

Tanie akcesoria samochodowe dostępne od ręki