w , ,

Zdalna nie tylko nauka, ale też głosowania z wykorzystaniem technologii blockchain

Przy ogólnym wzroście wykorzystywania głosowania online w badanym okresie eksperci z firmy Kaspersky sugerują, że rosnące zainteresowanie tą formą wśród organizacji edukacyjnych było spowodowane kwarantanną w związku z pandemią COVID-19 – zarówno kadra dydaktyczna, jak i studenci/uczniowie przenieśli swoje codzienne aktywności do świata online.

W ramach działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięto wiele szkół oraz uniwersytetów. Chociaż sytuacja w niektórych krajach ulega poprawie, według danych statystycznych UNESCO ponad 1,2 miliarda uczących się wciąż nie może pójść do szkoły czy na uczelnię (stan na 19 maja 2020 r.). W tej sytuacji niektóre instytucje umożliwiły naukę zdalną. Z analizy użycia platformy Polys wynika, że zbiorowe podejmowanie decyzji dotyczących edukacji również przeniesiono online.

W okresie marzec-kwiecień liczba sesji z wykorzystaniem platformy Polys wzrosła trzykrotnie w stosunku do 2019 r. przy zauważalnym wzroście udziału instytucji edukacyjnych wśród użytkowników tej platformy. Głosowanie w tym obszarze zwiększyło się o 17 punktów procentowych w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r., kiedy to stanowiło 35%.

Głosowanie elektroniczne było powszechnie wykorzystywane zarówno przez studentów/uczniów, jak i kadrę akademicką i nauczycieli. Przez tych drugich do takich celów jak: wybór recenzentów artykułów naukowych, zatwierdzanie programów nauczania oraz podejmowanie decyzji w innych kwestiach dotyczących zarządzania. Za pośrednictwem platformy Polys studenci między innymi decydowali, czy chcą się uczyć zdalnie, oceniali jakość zajęć online oraz wyłaniali zwycięzców konkursów.

Powszechnie przeprowadzane były również wybory do samorządu studenckiego. Z powodu braku możliwości zorganizowania wyborów w terminie w tradycyjnej formie niektórzy uczniowie zdecydowali, że zamiast przekładać głosowanie do czasu, gdy będzie możliwe bezpieczne gromadzenie się, zostanie ono przeprowadzone online. Takie wybory zostały zorganizowane między innymi przez Aktief Slip, stowarzyszenie studentów ochrony środowiska holenderskiej uczelni Wageningen University & Research, gdzie swój głos oddało ponad 460 studentów. W Tunezji członkowie organizacji non-profit International Institute of Debate wybrali wiceprzewodniczącego ds. nauki i rozwoju. Z kolei parlament studencki uczelni Rokiskis Juozas Tumas-Vaizgantas na Litwie skorzystał z platformy Polys podczas głosowania na przewodniczącego rady uczniowskiej.

Użytkownicy zauważyli, że platforma Polys umożliwiła im przeprowadzenie bezpiecznego, transparentnego oraz anonimowego głosowania, oszczędzając jednocześnie czas związany z przygotowaniami i liczeniem głosów.

Już wcześniej zaobserwowaliśmy powszechne wykorzystywanie głosowania online w dziedzinie edukacji. Jednak głównymi użytkownikami byli wówczas studenci, podczas gdy teraz w organizację i udział w takich głosowaniach aktywnie włącza się również kadra dydaktyczna. To wspaniale, że pomimo wszystkich trudności zarówno osoby uczące się, jak i nauczyciele nie tracą głowy i próbują utrzymywać dotychczasowe procesy. Cieszymy się, że wielu z nich dostrzega korzyści, jakie oferuje nasza platforma, i myśli o stosowaniu głosowania online w przyszłości, gdy powróci normalność – powiedział Aleksander Sazonow, dyrektor produktu odpowiedzialny za rozwiązanie Polys.

Więcej informacji na temat platformy Polys znajduje się na stronie https://polys.me.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Kaspersky ujawnia nowe szczegóły dotyczące serii cyberataków

Smart Car Assistance dla klientów T-Mobile