w , ,

Wzrost popularności głosowania z wykorzystaniem technologii blockchain

Dwa dominujące wcześniej sektory – placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe – nadal znajdują się na prowadzeniu pod względem udziału w łącznej liczbie głosowań za pośrednictwem tego narzędzia, jednak udział pozostałych sektorów uległ wyraźnym zmianom.

Z powodu lockdownu, który do marca 2020 r. wprowadziło ponad 100 krajów, wiele aspektów naszej codziennej rutyny, łącznie z pracą, zakupami oraz spotkaniami towarzyskimi, zostało przeniesionych do świata online. Trend ten dotyczył również wspólnego podejmowania decyzji. Z badania obejmującego zanonimizowane sesje na platformie do głosowania Polys wynika, że ludzie zaczęli częściej korzystać z tego narzędzia.

Aby określić, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na przeprowadzanie zdalnych głosowań, badacze przeanalizowali dane statystyczne dla trzech miesięcy przed wprowadzeniem globalnych obostrzeń, począwszy od grudnia 2019 r., gdy w wielu organizacjach omawiane są wyniki z końca roku oraz plany na najbliższą przyszłość. Dane te zostały następnie porównane z wynikami dla okresu od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.

W badanym okresie najaktywniejszym segmentem pod względem głosowań online okazała się edukacja – 60% sesji głosowań przeprowadzono właśnie w organizacjach z tej branży, podczas gdy rok temu było to 43%. Na drugim miejscu znalazły się organizacje pozarządowe, które odpowiadały za 17% sesji głosowań za pośrednictwem platformy Polys, o dwa punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Z 6% do 10% wzrósł udział głosowań online w organizacjach rządowych oraz partiach, które stanowiły trzeci najaktywniejszy segment.

Nie jest to jedyna zmiana zaobserwowana na przestrzeni roku. W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń udział głosowań podczas imprez publicznych stanowił mniej niż 1%, podczas gdy wcześniej kategoria ta stanowiła 7% sesji. Eksperci zauważyli również, że liczba głosowań w sprawie lokalnych inicjatyw spadła z 3% w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. do 1% w późniejszych miesiącach 2020 r., co sugeruje wstrzymywanie tego rodzaju projektów w okresie pandemii. Jednak od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r., gdy wznowiono dyskusje na temat lokalnych inicjatyw, ich udział ponownie wyniósł 3%.

Odnotowaliśmy wzrost zainteresowania i zaufania do głosowania z wykorzystaniem technologii blockchain. W minionym roku ludzie nie tylko wrócili do naszej platformy, ale również zachęcali do jej testowania swoich przyjaciół i znajomych. Zauważyliśmy na przykład, że w ślad za głosowaniami online w sektorze edukacji z naszej platformy zaczęły również korzystać lokalne firmy. W warunkach dobrowolnej izolacji bezpieczne głosowanie online stało się niemal jedynym sposobem na kontynuowanie wspólnych działań, przyspieszając proces wprowadzania tego rodzaju technologii – powiedział Aleksander Sazanow, szef działu rozwijającego projekt Polys.

Dalsze informacje na temat platformy Polys są dostęne na stronie https://polys.me.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Kaspersky wykrywa lukę dnia zerowego w systemowym procesie Desktop Window Manager

Działania Credit Agricole docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu