w

Trwa kampania społeczno-edukacyjna „Rodzina Roku”. Zaprezentuj jak spędzasz czas z bliskimi

Trwa ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Rodzina Roku, której celem jestpropagowanie szczęścia rodzinnego. W ramach kampanii zorganizowano ogólnopolskikonkurs. Do 31 grudnia można nadsyłać krótkometrażowe filmiki o własnej rodzinie.Pierwsza edycja odbywa się pod hasłem Wolny czas spędzamy razem.

Inspiracją do powstania hasła przewodniego była obserwacja współczesnego społeczeństwa.Jak podkreśla autor projektu ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji Być Bardziej: – Projekt mana celu pokazanie, jak wielką wartością nadal dla wielu z nas jest rodzina. Wszyscy ludzie nacałym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi. Nasz życie w ciągłympośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzii zacieśnianiu relacji. Często pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimytych, którzy są najbliżej nas. Dlatego też wszystkie nadesłane filmy mają za zadanie zachęcićinne rodziny do wcielania dobrych praktyk we własne życie rodzinne.

Z badania CBOSu (2019r.) wynika, że to właśnie szczęście rodzinne jest najważniejsząwartością dla Polaków (tak odpowiedziało 80% ankietowanych). Dobre relacje rodzinnepozytywnie wpływają na ogólne samopoczucie człowieka. Z socjologicznego punktuwidzenia, to właśnie rodzina stanowi podstawową i najważniejszą formę życia społecznego.Niestety, z drugiej strony nadal obserwujemy zjawisko częstych rozwodów, bowiem w Polsceco trzecie małżeństwo decyduje się na rozstanie.

Spada liczba nowych małżeństw, wzrasta liczba rozwodów

Ostanie badania GUS na temat sytuacji demograficznej potwierdzają, że w końcu 2021 r.w Polsce istniało 8 mln 759 tys. małżeństw – o ponad 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Nadalponad połowa z nich to tzw. małżeństwa wyznaniowe. Z kolei rozwody jeszcze 20 lat temubyły przyczyną 1/5 rozwiązywanych rocznie małżeństw, obecnie jest to prawie 1/4. GUSinformuje, że pomimo stałego wzrostu liczby urodzeń ze związków nieformalnych, nadalspośród przychodzących co roku na świat dzieci prawie 3/4 rodzi się w małżeństwach.Ponadto trzeba mieć na uwadze, że ponad połowa dzieci rodzi się w okresie pierwszychtrzech latach trwania małżeństwa, co oznacza, że wzrost liczby nowo zawartych małżeństwskutkuje – w kolejnych 2–3 latach – wzrostem liczby urodzeń.

Ks. Andrzej Sikorski dodaje: – Kryzys rodziny coraz bardziej się pogłębia. W pierwszymkwartale 2021 roku w Polsce było więcej rozwodów, niż ślubów: zawarto przeszło 13 tys.małżeństw, a rozpadło się aż 16 tys. Często przyczyną tego jest właśnie brak zrozumienia, „uwspólnotowienia” rodziny. Największą wartością życia rodzinnego i podstawą zarazem jestoczywiście rodzina jako całość, ale niebywale urokliwy z punktu widzenia rodzica jest uśmiechdzieci. Do głównych celów kampanii można zaliczyć dobro wszystkich rodzin (niezależnie odich statusu materialnego oraz społecznego), promocję pozytywnego wizerunku małżeństwajako związku kobiety i mężczyzny oraz zmianę postaw społecznych wobec rodziny (w tymszczególnie modelu życia jakim jest duża rodzina).

(Nie)zwykła codzienność – nagraj swoją rodzinę i wygraj!

„Wolny czas spędzamy razem” – to również hasło przewodnie krótkiego filmiku, czylipodstawy zgłoszenia do konkursu. Nie musicie posiadać profesjonalnej kamery i wysokichumiejętności montowania. Wystarczy, że pokażecie (nie)zwykły dzień z życia waszej rodziny –bez specjalnych efektów i „gry aktorskiej”. Nieważne czy nagrywacie kamerą, czy smaroonem– liczy się ciepło i szczęście, które od was bije. Materiał powinien trwać do 2 minut. Pliknależy przesłać przez specjalny formularz zgłaszający za pośrednictwem stronywww.rodzinaroku.pl. Kreatywność mile widziana!

Fundacja „Być Bardziej” szuka najpierw Rodziny Roku we wszystkich województwach, a z nichzostanie wybrana przez powołaną Kapitułę Konkursu ogólnopolska Rodzina Roku. Rodzinaz danego województwa, która otrzyma najwięcej głosów, będzie mogła startować o tytułogólnopolski (czyli laureata). Możliwość oddania głosu na film danej rodziny posiada każdyinternauta. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

Co można wygrać?

Nagroda główna to kilkudniowy pobyt dla całej rodziny w Pensjonacie Zającówkaw Szklarskiej Porębie. Organizator przewidział także zestawy nagród dla rodziny, która wygraw każdym z województw, sponsorami nagród są Jakub. B. Bączek oraz firma U Kawiarza.

Rodzina Roku to konkurs, który powstał w ramach kampanii o tej samej nazwie. Organizatoremkampanii jest Fundacja Być Bardziej. Komitet Honorowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą:Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Sportui Turystyki.

Napisane przez kwiatkowskak

Audi RS 3 LMS po raz trzeci najlepszym modelem kategorii TCR

Razem z EZVIZ podaruj bliskim bezpieczny dom na Święta