w

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wprowadza do swojej oferty testy na ojcostwo na 34 markerach DNA

34 markery dają większą pewność

Test na ojcostwo na 34 markerach DNA jest bardzo dokładny, ponieważ analizowane w nim markery odznaczają się wysoką zmiennością. Markery są miejscami na DNA charakterystycznymi dla danego człowieka, które w przypadku osób niespokrewnionych powinny różnić się między sobą.

Większa liczba badanych miejsc na DNA sprawia, że wynik testu jest pewniejszy. To szczególnie ważne, gdy w badaniu na ojcostwo analizowane są próbki tylko od ojca i dziecka, co w testach prywatnych zdarza się dość często. W takiej sytuacji mniejsza liczba markerów może nie dać wystarczająco wysokiego prawdopodobieństwa w przypadku potwierdzenia ojcostwa, a w konsekwencji – wartość dowodowa wyniku będzie niska.

W rozszerzonej do 34 puli markerów DNA znajduje się marker SE33. Marker SE33 jest jednym z najbardziej polimorficznych (czyli występującym w różnorodnych odmianach, charakterystycznym dla danej osoby) ze wszystkich markerów stosowanych dotychczas w genetyce sądowej – zarówno w badaniach dotyczących ustalania sporności ojcostwa i pokrewieństwa, jak i w identyfikacji śladów biologicznych. Dlatego jego analiza jest niezwykle ważna dla pewności uzyskanego wyniku badania DNA. – tłumaczy mgr Krystyna Szymczyk, diagnosta laboratoryjny testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Kiedy test na ojcostwo wymaga rozszerzenia z 24 do 34 markerów DNA?

Dotychczas w ofercie testDNA znajdowały się testy na ojcostwo realizowane na 24 markerach DNA. Taka liczba uznawana jest za „złoty standard” – daje pewny wynik i pozwala jednoznacznie wykluczyć lub potwierdzić biologiczne ojcostwo. testDNA Laboratorium Sp. z o.o., jako jedno z nielicznych laboratoriów, ma również akredytację na badanie DNA przeprowadzane na 24 markerach genetycznych. Pewność wyników przy takiej liczbie markerów została więc zweryfikowana przez zewnętrzny organ – Polskie Centrum Akredytacji.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których po przebadaniu tylko ojca i dziecka prawdopodobieństwo potwierdzenia ojcostwa jest niższe niż 99,9999%, czyli zalecane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). Wówczas testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – zgodnie z zasadami przyjętymi w akredytacji – nie może wydać wyniku. Zalecane jest wtedy przebadanie większej liczby markerów lub włączenie materiału DNA od matki, co nie zawsze jest możliwe. Zwykle rozszerzenie analizy o dodatkowe markery DNA pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego prawdopodobieństwa. Obrazuje to niżej zamieszczona przykładowa kalkulacja prawdopodobieństwa potwierdzenia ojcostwa przy wystąpieniu u dziecka jednej mutacji –w zależności od liczby badanych markerów DNA:

  • Analiza 16 markerów DNA: 98,77059% – zbyt niskie prawdopodobieństwo do wydania pewnego wyniku. Konieczność włączenia do badania matki lub rozszerzenia analizy,
  • Analiza 24 markerów DNA: 99,998847% – zbyt niskie prawdopodobieństwo do wydania pewnego wyniku. Konieczność włączenia do badania matki lub rozszerzenia analizy,
  • Analiza 34 markerów DNA: 99,99999% – prawdopodobieństwo powyżej 99,9999%, co zgodnie z rekomendacjami PTMSiK oznacza pewny wynik potwierdzający ojcostwo.

Istnieją trzy najważniejsze sytuacje, w których wskazane jest rozszerzenie liczby badanych markerów DNA w teście na ojcostwo:

  • wystąpienie mutacji u dziecka (niezgodność w 1 markerze);
  • układ alleli, który powoduje, że pomimo analizy aż 24 markerów DNA uzyskane prawdopodobieństwo jest niskie – i uniemożliwia to wydanie wyniku; 
  • gdy nie można wykluczyć, że potencjalnym ojcem jest osoba blisko spokrewniona z badanymi osobami.

Dodatkowe informacje

Kontakt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054 | https://www.testdna.pl/

Napisane przez Barbara Prokurat

NEC Display Solutions ogłasza Global Channel Programme

Jaki jest ukryty koszt ochrony? [INFOGRAFIKA]