w

Telekomunikacja Polska rozbudowuje sieć przy użyciu routerów Cisco z serii CRS-3 i ASR 9000

Warszawa, 14 lipca 2011 roku – Firma Cisco Systems poinformowała, że Telekomunikacja Polska (Grupa TP), wiodący polski dostawca usług telekomunikacyjnych, wybrała rozwiązania Cisco Carrier Ethernet do rozbudowy sieci IP nowejgeneracji (IP NGN – ang. Internet Protocol Next-Generation Network). Sieć będzie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na usługi transmisji wideo, telefonii komórkowej i przetwarzania rozproszonego (cloud computing).

Efektem tego przedsięwzięcia jest nowoczesna infrastruktura transportowa, która umożliwi Grupie TP uzyskanie nowych źródeł przychodów dzięki oferowaniu hostowanych usług głosowych, wideo i usług premium w chmurze (XaaS). Ponadto Grupa TP będzie mogła zrealizować swoje cele biznesowe poprzez obniżenie i optymalizację kosztów utrzymania  infrastruktury w ciągu następnych pięciu lat.

Kluczowym elementem projektu wspierającego rozwój Grupy jest wdrożenie systemuCisco® CRS-3 Carrier Routing Systemiplatformy Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router, w celu zwiększenia wydajności, odporności na awarie i zaawansowanej obsługi protokołu IPv6.

Najważniejsze fakty

  • Grupa TP to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce, działający we wszystkich segmentach polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telewizji i sieci komórkowej. Głównym udziałowcem Grupy jest France Telecom.
  • Grupa TP buduje swoją sieć szkieletową i brzegową w oparciu o pełną gamę rozwiązań i technologii firmy Cisco, jak również jej czołowej pozycji w branży i możliwości migracji do nowych usług oraz profesjonalnych usług Cisco.
  • Decydującym czynnikiem, który wpłynął na decyzję Grupy TP, była możliwość obsługi przez rozwiązania Cisco CRS-3 i Cisco ASR z serii 9000 ruchu Internetowego w sieci IP/MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching). Według szacunków Grupy TP wzrost ruchu Internetowego w jej sieciach będzie wynosił 40% rocznie.
  • System Cisco CRS-3, posiadający możliwość lokalizacji usług w różnych obszarach sieci (Cisco Network Positioning System), umożliwia Grupie TP optymalizację posiadanych zasobów, ograniczenie kosztów i poprawę jakości obsługi aplikacji poprzez integrację infrastruktury IP NGN z usługami przetwarzania w chmurze. Rozwiązanie to ułatwia Grupie opracowywanie nowych usług dla klientów biznesowych opartych na infrastrukturze typu cloud.
  • System Cisco ASR z serii 9000 oferuje wyjątkowe wsparcie dla usług wideo, takie jak wydajna transmisja w trybie multicast, wbudowana optymalizacja przesyłania treści przy użyciu specjalizowanego modułu Cisco Integrated Services Module, monitoring wydajności transmisji wideo, i bezstratnego przesyłania strumieni wideo.
  • Zarówno platforma Cisco ASR 9000, jak i Cisco CRS-3, oparte są na modularnym systemie operacyjnym Cisco IOS® XR, który znacząco upraszcza zarządzanie infrastrukturą, zwiększa niezawodność urządzeń i odporność sieci na awarie.

Cytaty:

  • Piotr Muszyński, wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych

„Grupa TP poszukiwała rozwiązania opartego na technologii następnej generacji, które umożliwi nam uzyskanie nowych przychodów, na przykład dzięki usługom transmisji wideo i cloud computingu. Nowe rozwiązanie przyczyni się także do lepszego wykorzystania kapitału, zmniejszenia kosztów operacyjnych i usprawnienia procedur informatycznych.Oferta firmy Cisco, obejmująca najnowsze innowacje techniczne oraz wsparcie dla usług pomogły nam zbudować solidną podstawę, która pozwoli obsługiwać naszych klientów teraz i w przyszłości”.

  • Surya Panditi, wiceprezes i dyrektor działu rdzeniowych systemów routingu (Core Routing Group) w firmie Cisco

„Operatorzy telekomunikacyjnina całym świecie zdają sobie sprawę, że muszą być przygotowani na nadejście Internetu następnej generacji, charakteryzującego się między innymi większym zapotrzebowaniem na usługi wideo. Dotyczy to również Telekomunikacji Polskiej. Nowa infrastruktura wdrożona przez Grupę TP stanowi fundament umożliwiający świadczenie szeregu nowych usług wideo, cloud computingu oraz usług wspierających współpracę”.

Informacje o Grupie TP:

Grupa TP to wiodący polski dostawca usług telekomunikacyjnych, działający we wszystkich segmentach polskiego rynku telekomunikacyjnego.Na dzień kończący trzeci kwartał 2010 roku Grupa TP obsługiwała 14,1 miliona klientów telefonii komórkowej, 6,6 miliona klientów telefonii stacjonarnej, 2,3 miliona użytkowników łączy szerokopasmowych oraz 0,5 miliona abonentów telewizji. W roku 2009 Grupa wygenerowała przychody rzędu 16,5 miliarda złotych, przy marży EBITDA na poziomie 37,9% i przepływie wolnych środków pieniężnych netto na poziomie 3,2 miliarda złotych. Grupa TP jest właścicielem najbardziej rozległej infrastruktury technicznej w Polsce, obsługującej kluczowe procesy.

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pli http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz

Manager

Solski Burson-Marsteller

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Warszawa

tel. +48 501 132 395

email: [email protected]

www: www.solskibm.pl

Cisco przygotowuje najczęściej wdrażany przełącznik sieciowy na wyzwania następnej dekady

Wakacyjna edycja „Warsztatów twórczego rozwoju” w CH Janki