w , , , ,

Targi Książki w Katowicach – czytanie jest modne!

W spotkaniu uczestniczyli prezydenci miast regionu, rektorzy wyższych uczelni z Katowic i miast ościennych oraz przedstawiciele środowiska wydawniczego, literackiego i oświatowego. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Rady Programowej – Sonia Draga, Prezes Wydawnictwa Sonia Draga.

Członkowie Rady dyskutowali o tym, w jaki sposób miasta aglomeracji i uczelnie mogą włączyć się w propagowanie idei Targów Książki wśród mieszkańców, aby wydarzenie to stało się świętem czytelnictwa całego regionu, omówili również zaplanowany program imprez towarzyszących wydarzeniu.

Kolejne spotkanie Rady Programowej Targów Książki w Katowicach zaplanowano na sierpień 2011 roku.

Targi Książki w Katowicach to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Miasta Katowice oraz Expo Silesia. Jego koncepcja obejmuje zarówno organizację typowej ekspozycji targowej, zlokalizowanej w hali SPODEK, jak również całego cyklu wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym, które będą realizowane w centrum śląskiej aglomeracji w czasie targów. Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie www.targiksiazki.eu

Skład Rady Programowej Targów Książki w Katowicach:

Prezes, Redaktor Naczelna Wydawnictwa „Sonia Draga” – Sonia Draga – Przewodnicząca Rady Programowej Zastępca Prezydenta Miasta Bytom, Halina Blida Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych, Wiesław Ciężkowski Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Zbigniew Podraza, Naczelnik Wydziału Kultury Miasta Katowice, Edyta Sypniewska Prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Stanisław Korfanty Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec, Agnieszka  Czechowska-Kopeć Śląski Wicekurator Oświaty, Tadeusz Żesławski Redaktor Naczelny wortalu literackiego Granice.pl, Sławomir Krempa Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Marian Oslislo Rektor Politechniki Śląskiej , prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, prof. zw. w Pol. Śl. Dziekan Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu, prof. dr hab. Konrad Wojciechowski, Dyrektor Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, Prof. UE dr hab. Wojciech Czakon Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prof. UE dr hab. Jan Pyka Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Barbara Kożusznik p.o. Dyrektora Gabinetu Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Dr Magdalena Ochwat, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, Prof. dr hab. inż. Dariusz Badura Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, prof. zw. dr hab. inż. Marek Trombski

________________________________

Kontakt i szczegółowe informacje:

Monika Badowska – Menadżer Projektu Targi Książki w Katowicach

tel. 032 78 87 543, kom. 515 220 058

e-mail:monika.badowska @exposilesia.pl

Avatar photo

Napisane przez Granice.pl

Microsoft Dynamics AX 2009 w firmie Bibus Menos

OPS Monitoring Comfort Plus – sposób na tańsze drukowanie