w

Raport z badania na temat popytu na usługi tłumaczy

W ostatnich latach można zaobserwować, że branża tłumaczeniowa nie tylko uległa znaczącym zmianom, ale również wysoce się rozwinęła. Zapotrzebowanie na tłumaczy jest ogromne, a wymagania zleceniodawców stale rosną. Kim są klienci biur tłumaczeń i czego dokładnie oczekują? Serwis e-tlumacze.net postanowił to zbadać.

Ankieta została przeprowadzona między 25 kwietnia, a 8 maja 2022 r. W badaniu wzięło udział 251 osób. Z informacji zebranych od respondentów wynika, że przeciętnym klientem biura tłumaczeń jest kobieta w wieku 25-32 lat, z miasta powyżej 300 tys. mieszkańców oraz posiadająca wyższe wykształcenie. Najczęściej jest to osoba pracująca na pełny etat (51%) lub prowadząca własną działalność gospodarczą (18,7%). Natomiast, co czwarty badany (27,5%) to osoba z wykształceniem średnim. Osoby, które posiadają niższy poziom wykształcenia, stanowią zdecydowaną mniejszość. Ponadto, aż 88% zleceniodawców nie przekracza wieku 45 lat. Uwagę może przyciągnąć fakt, że to przedsiębiorcy najczęściej korzystają z usług biur tłumaczeń. Osoby zatrudnione na etacie zlecają, natomiast, okazjonalne przekłady. Może wynikać to z tego, że obie grupy mają zupełnie odmienne potrzeby i oczekiwania.

Wzięto pod uwagę również dziedziny działalności zleceniodawców. Wśród najpopularniejszych można wymienić: edukację i szkolnictwo (16,1%), marketing (10,1%) oraz handel (8,7%). Dane pokazują, jak ważną grupą konsumentów są jednostki i firmy pracujące w obszarach związanych z edukacją i sprzedażą. Prócz tego, zlecanie przekładów przez tłumaczy innym specjalistom jest również częstą praktyką, stanowi aż 13,4% odpowiedzi wśród respondentów. Może to być wymagane w przypadku braku uprawnień, lub konieczności posłużenia się innym językiem.

Osoby zlecające tłumaczenia znają język docelowy przynajmniej w niewielkim stopniu. Jakąkolwiek jego znajomość deklaruje aż 88,6% respondentów. Tak wysoki poziom znajomości języków obcych wśród zleceniodawców może wpływać na ich oczekiwania oraz potrzebę kontroli poprawności tekstu. Co ciekawe, weryfikacji tłumaczenia dokonuje aż 55% ankietowanych, czyli więcej niż połowa.

Z badania wynika, że najczęściej zlecane są pisemne przekłady tę odpowiedź wybrało ponad 57% ankietowanych. Podobnie jest z tłumaczeniami pisemnymi specjalistycznymi (46,33%). Natomiast popyt na tłumaczenia ustne jest niezwykle mały, wyniósł tylko 6,7%. Można również zauważyć, że zleceniodawcy wolą rozliczać się oddzielnie za każde zlecenie. Tak postępuje 87,2% z nich, natomiast tylko 12,8% robi to raz w miesiącu, za pośrednictwem jednej faktury. Może to wynikać z okolicznościowego charakteru większości zleceń, które trafiają do tłumaczy.

Co jest ważne dla zleceniodawców przy wyborze tłumacza? Wbrew pozorom istotna jest nie tylko cena. Na decyzję ma wpływ wiele czynników. Najważniejszymi z nich okazały się recenzje i referencje to konieczny wymóg dla 28,9% ankietowanych. Stawka za tłumaczenie i czas wykonania zlecenia priorytetowy jest dla 20,1% badanych. Natomiast, dostępność terminów ma znaczenie dla 19,5 % osób zlecających tłumaczenie. Zadziwiające jest natomiast to, że klienci nie przywiązują uwagi do wykształcenia kierunkowego tłumacza. Ważniejsze jest dla nich doświadczenie. Magdalena Procyszyn-Florczyk z serwisu e-tłumacze.net skomentowała wyniki w następujący sposób: Jakość tłumaczenia, terminowość i niezawodność to czynniki, którymi najczęściej kierują się zleceniodawcy poszukujący tłumacza. Cena za usługę staje się powoli drugorzędnym czynnikiem przy wyborze zleceniobiorcy. Warto wspomnieć również o tym, że w dobie internetu niewielkie znaczenie ma lokalizacja, która jest obojętna aż 84,6% ankietowanym.

Badanie wykazało, że duża liczba zleceniodawców preferuje stałą współpracę z tłumaczem/biurem tłumaczeń. Tak postępuje aż 79,8% respondentów. Z czego to może wynikać? Zapewne z osobistych preferencji klientów, którzy wśród plusów m.in. wymieniają brak konieczności poszukiwania tłumacza za każdym razem, gdy potrzebny jest przekład oraz pewność wysokiej jakości i powtarzalności usług.

Chociaż klienci zgodnie stwierdzają, że cenią sobie stałą współpracę, ich zaufanie można łatwo stracić poprzez świadczenie niskich standardów usług. Wyniki z ankiety wskazują na to, że zleceniodawca przede wszystkim zwraca uwagę na jakość i precyzję świadczonych usług. Usługodawca, który spełnia te kryteria, ma szansę na długą i owocną współpracę.

Pełny raport jest dostępny na stronie:
https://www.e-tlumacze.net/artykuly/popyt-na-uslugi-tlumaczy-wyniki-ankiety

Załączniki

Napisane przez e-tlumacze.net

Polskie influencerki plus size projektują dla SHEIN

Samsung prezentuje wyjątkową linię produktów Bespoke Home 2022 podczas targów EuroCucina 2022