w

Raport 2022: Jak mieszkańcy największych miast podchodzą do utylizacji zużytych

Zespół analityczny TME przeprowadził badanie ankietowe polegające na weryfikacji nawyków e-recyklingowych Polaków tworząc przy tym rankingi miast, w których mieszkańcy najczęściej wymieniają sprzęty elektroniczne (z podziałem na małą i dużą elektronikę), w których wydają najwięcej w skali roku oraz w których miastach Polski najwięcej mieszkańców praktykuje nawyki proekologiczne związane z utylizacją zużytego sprzętu elektronicznego. Dodatkowym aspektem było zweryfikowanie, jakie sprzęty elektroniczne psują się najczęściej, z jakich powodów są wymieniane i jak mieszkańcy oceniają rozwiązanie e-recyklingowe w swoich miastach.

Raport zawiera również ranking krajów na podstawie średniego wskaźnika eko elektroodpadów na podstawie oficjalnych danych eurostatu.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU:

 • W rankingu (przygotowanym na podstawie danych Eurostat) państw dbających o recykling e-odpadów Polska zajmuje dopiero dwudzieste pierwsze miejsce
 • Poziom recyklingu e-odpadów jest najlepszy w Liechtensteinie, Chorwacji oraz Danii. Najgorzej wypadają Słowenia, Islandia oraz Malta
 • Mały sprzęt elektroniczny największa grupa Polaków wymienia co 1 – 3 lata. Najczęściej wymian dokonują mieszkańcy Białegostoku.
 • Polacy rzadko wymieniają duże sprzęty elektroniczne – prawie ¾ osób robi to co 6 – 10 lat. Najrzadziej takie sprzęty wymieniają mieszkańcy Katowic.
 • Co dziesiąty Polak wyrzuca e-odpady na śmietnik – bez przywiązywania uwagi do segregacji elektroodpadów.
 • 55,1% korzysta z usług wywozu e-odpadów, a 26,6% oddaje je w specjalnym punkcie.
 • Najczęściej e-odpady wyrzucają na śmietnik/trzymają w domach mieszkańcy Gdańska, Poznania i Szczecina. Pod tym względem najbardziej ekologicznymi miastami okazały się Katowice, Białystok oraz Bydgoszcz.
 • Najczęściej e-sprzęty (64%) Polacy wymieniają, gdy te ulegną uszkodzeniu. Ok 28% ankietowanych robi to jednak ze względu na chęć kupna nowszego modelu.
 • 43,6% Polaków wydaje na mały sprzęt elektroniczny w przedziale 1000 zł – 2000 zł w skali roku.
 • 18% Polaków wyrzuca zużyte baterie do śmietnika – bez troski o segregację. Największy odsetek osób wyrzucających baterie do odpadów zmieszanych odnotowano w Poznaniu, najmniejszy – w Białymstoku
 • 69,4% mieszkańców miast deklaruje, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się punkt utylizacji/zbioru e-odpadów. Najwięcej osób wie, gdzie taki się znajduje we Wrocławiu, Katowicach i Białymstoku.

Źródło: https://www.tme.eu/pl/news/events/page/45535/nawyki-elektrorecyklingowe-polakow-pod-lupa-jak-mieszkancy-najwiekszych-miast-podchodza-do-utylizacji-zuzytych-urzadzen-elektronicznych-raport-2022/

Napisane przez TME

Obóz sportowy dla niepełnosprawnych w Wiśle z treningiem mentalnym!

To co najlepsze w północnych Włoszech – małomiasteczkowi faworyci