w , ,

Prosty język Credit Agricole certyfikowany przez Uniwersytet Wrocławski

Certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny potwierdza, że dokumenty banku Credit Agricole odpowiadają standardowi prostego języka („plain language”), zalecanemu wszystkim autorom i instytucjom piszącym teksty adresowane do masowego odbiorcy. Standard ten wzmacnia komunikatywność tekstu, ułatwia zapamiętanie treści, porządkuje strukturę informacji i zamienia tekst w obiekt wizualny, dzięki czemu łatwiej go zrozumieć.

– Umowy i regulaminy bankowe to jedne z najtrudniejszych tekstów formalnych, z którymi musimy się zapoznawać jako konsumenci. Banki niechętnie je przy tym upraszczają ze względu na obostrzenia prawne. Dlatego z uznaniem wyróżniamy dokumenty Credit Agricole certyfikatem prostej polszczyzny. Analiza statystyczna wykazała, że umowa i regulamin banku są napisane polszczyzną codzienną, a przy tym elegancką. Autorzy zastosowali w nich dodatkowo wiele praktyk ułatwiających lekturę. Wrażenie robi szczególnie użycie trybu per „my” i per „ty”, zastosowanie tytułów rozdziałów w formie pytań czy wprowadzenie ciągłej numeracji postanowień – podkreśla dr hab. Tomasz Piekot, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Credit Agricole już od kilku lat stawia klienta w centrum swojej uwagi i uwiarygadnia to podejście przez różne inicjatywy. Wszyscy pracownicy banku, którzy zajmują się restrukturyzacją zadłużenia klientów, windykacją czy reklamacjami przeszli szkolenia z posługiwania się prostym językiem. Także oferty marketingowe są przygotowywane i przedstawiane w sposób czytelny i zrozumiały dla klientów. Uproszczenie języka umowy i regulaminu konta, to kolejny krok na tej drodze. 

– Uproszczenie umów to coś więcej niż poprawność językowa i krótkie zdania pisane prostym językiem. Zależy nam na empatycznym, pełnym zrozumienia podejściu do komunikacji z klientami oraz zachowaniu szczególnej wrażliwości i delikatności w odniesieniu do potrzeb i sytuacji klienta. Bez specjalistycznego  słownictwa, żargonu bankowego, małych czcionek i przysłowiowych gwiazdek łatwiej buduje się relacje oparte na zaufaniu – wyjaśnia Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole.

Poza umową i regulaminem konta, Credit Agricole pracuje nad zmianą treści także innych dokumentów bankowych, które wkrótce również zamiera poddać certyfikacji.

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

Zaawansowane cyberzagrożenia w 2021 r.

Kaspersky i koalicja przeciwko stalkerware: mija rok walki o prywatność cyfrową