w

Projekt CIRCON przygotowany przez PLGBC dofinansowany w konkursie nt. GOZ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło listę projektów dofinansowanych w konkursie dotyczącym GOZ. W pilotażowym naborze „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu“, finansowanym ze środków Funduszy norweskich i EOG oraz budżetu państwa znalazł się projekt CIRCON, który będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Projekt CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz siostrzaną green building council w Islandii. Aktywności zaplanowano w okresie od 02.2022 r. do 04.2024 r.

Spośród 50 zgłoszonych projektów Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyłoniło te, które przyczynią się do:

  • ograniczenia zużycia surowców oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania na każdym etapie cyklu życia produktu,
  • realizacji działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką,
  • możliwości wdrożenia innowacyjnych i łatwych do powielania rozwiązań,
  • wzrostu świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Spośród przedstawionych koncepcji wybrano te, które w największym stopniu spełniały kryteria wyboru oraz dawały możliwość praktycznego wdrożenia lub upowszechnienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Home

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,

stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,

podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,

zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

Napisane przez PLGBC

RELACJA Z „ZIKO DERMO BEAUTY DAYS”, CYKLICZNYCH SPOTKAŃ KLIENTEK Z KOSMETOLOGAMI.

Oprogramowanie dla prawników – nie rewolucja, a ewolucja