w , ,

Polys przechodzi na platformę Exonum

Migracja ta umożliwi systemowi Polys szybsze działanie, obsługę głosowań organizowanych na większą skalę oraz lepsze dostosowanie do potrzeb klientów. Nowa platforma umożliwia również implementację bardziej zaawansowanej weryfikacji, jak również mocniejszych algorytmów anonimizacji oraz szyfrowania.

Niemożliwy do modyfikowania i zdecentralizowany charakter łańcucha bloków sprawia, że technologia ta idealnie sprawdza się w takich zastosowaniach jak organizacja wspólnego podejmowania decyzji online. Gwarantuje ona brak możliwości modyfikowania głosów. Jednak prędkość transakcji wielu platform blockchainowych jest ograniczona, a niska wydajność rejestru rozproszonego może stanowić barierę dla projektów o dużej skali.

Aby wyeliminować to ograniczenie, dokonano migracji Polys z prywatnej sieci blockchainowej opartej na protokole Ethereum do Exonum. Ta otwarta platforma klasy korporacyjnej została opracowana przez Bitfury i wykorzystuje własne niestandardowe algorytmy konsensusu, co umożliwia szybsze operacje. Ponieważ Exonum obsługuje język programowania Rust, logika inteligentnych kontraktów Polys może zostać zaimplementowana bez maszyny wirtualnej. Wpływa to również na wydajność platformy, która w efekcie może przetwarzać do 5 000 transakcji na sekundę przy opóźnieniu wynoszącym 0,5 sekundy.

Dzięki większej wydajności możliwa jest implementacja w Polys mocniejszej kryptografii opartej na krzywej eliptycznej w celu szyfrowania wyboru dokonanego przez głosującego. Domyślnie klucz do deszyfracji przechowywany jest przez organizatora głosowania, jednak Polys oferuje również opcję współdzielenia go przez kilka organizacji za pośrednictwem weryfikowalnego dzielenia sekretu lub mechanizmów rozproszonego generowania kluczy. Uaktualniona architektura pozwala również na szybki rozwój oraz implementację schematów szyfrowania, których potrzebuje klient, np. w celu spełnienia wymogów regulacyjnych.

Polys może również zapewnić anonimizację poprzez wykorzystanie protokołu ślepych podpisów. To oznacza, że system do głosowania weryfikuje, czy dany głos został wysłany przez osobę upoważnioną do udziału w wyborach, ale nie może powiązać danej karty do głosowania z konkretnym głosującym ani ujawnić jego wyboru. Podejście oparte na ślepych podpisach stanowi wiarygodniejszą metodę anonimizacji, gwarantowaną przez algorytmy matematyczne. Domyślnie usługa podpisywania przechowywana jest wraz z innymi usługami Polys. Na życzenie może jednak zostać zamieszczona w środowisku klienta, a system może obsługiwać schemat wielopodpisowy uwzględniający kilka organizacji.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa uzyskanej w najnowszej aktualizacji platforma Polys pozwala na szybsze dostosowanie się do konkretnych potrzeb klientów. Ponieważ Exonum jest wysoce modyfikowalny i umożliwia łatwą aktualizację logiki inteligentnych kontraktów, twórcy Polys mogą szybko dodać nowe funkcje, jeśli będą wymagane.

Dzięki przejściu na nową platformę blockchainową oraz modułowemu podejściu Polys może obsługiwać różne scenariusze głosowania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo procesu. Nasza architektura pozwala nam na szybką implementację metod kryptograficznych zgodnie z wymaganiami klienta, integrację dowolnego mechanizmu uwierzytelniania głosujących, jak również łatwe wprowadzenie niestandardowych kart do głosowania, np. w przypadku referendum, w którym występuje kilka pytań – powiedział Aleksander Sazanow, dyrektor ds. produktu Polys.

Więcej informacji na temat aktualizacji platformy do głosowania Polys znajduje się na stronie https://r.kaspersky.pl/s6xAV

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Trudne do wykrycia i usunięcia szkodliwe narzędzie infekujące komputery

Kaspersky Lab Polska otrzymuje prestiżowe wyróżnienie "Medal Europejski"