w

Polityka ZTE wobec ekonomii globalnej -wyzwania podczas kryzysu szansą na wejście w rynek europejski

Posiadając oddziały i wdrażając projekty w ponad 100 krajach na całym świecie, ZTE zatrudnia na kierowniczych stanowiskach lokalnych pracowników, powierzając im zarządzanie miejscowymi sprawami firmy. Biorąc pod uwagę trudności, jakie wyrosły przed globalną gospodarką w 2011r. z ich pomocą chiński zespół ma szansę prześcignąć swoją konkurencję. Niepewność dalszego rozwoju światowej gospodarki jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla ZTE.

ZTE różni się od tradycyjnych dostawców. Jest to nasz lojalny partner, odpowiadający na wszystkie indywidualne potrzeby. Firma zatrudnia specjalne zespoły, które wykonują swoje obowiązki ponad 16 godzin na dobę, co przyczynia się do naszego stałego rozwoju. Co więcej infrastruktura logistyczna ZTE umożliwia pokrycie nawet nagłego zapotrzebowania z naszej strony. Pełniąc funkcję CTO miałem okazję odwiedzić główną siedzibę przedsiębiorstwa już ponad 10 razy i w związku z tym nawiązałem przyjacielskie relacje z przedstawicielami ZTE. Kiedy nasza firma zdecydowała się na współpracę z ZTE byliśmy bardzo zadowoleni i podekscytowani perspektywą wspólnych interesów – mówi Rafał Markiewicz, E-Plus CTO.

W Europie bieżące działania firmy ZTE są nieznacznie ograniczane przez dość restrykcyjną politykę podatkową. Tymczasem polscy operatorzy są gotowi przełamać równowagę rynkową między sprzedającymi w celu wytworzenia konkurencji, co stanowi dobrą okazję dla ZTE. Jakkolwiek korporacja musi być nieustannie świadoma piętrzących się wyzwań: ostrej konkurencji, kosztów wprowadzenia marki na rynek oraz trudności z transformacją w kierunku użycia smartfonów.

Takich wyzwań nie można ignorować – tylko z najlepszą taktyką ZTE może zdystansować konkurencję. W obecnym bezwzględnym otoczeniu optymalizacja działań jest kluczową sprawą. Jednostki operacyjne powinny szczegółowo analizować dostępne dane operacyjne. W razie wykrycia pewnych niedociągnięć, należy od razu podejmować działania w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu firma będzie mogła zwiększać swój potencjał operacyjny i wyciągać optymalne korzyści.

ZTE dostrzega ogromną szansę, jaką daje polski rynek telekomunikacji, aby na szeroką skalę wprowadzić wysokiej jakości serwis i zaawansowaną technologię.

Wielu klientów już zaufało ZTE, klienci z Europy chwalą współpracę.

ZTE jest naszym wspólnikiem, z którym nawiązaliśmy współpracę, aby stworzyć szerokopasmową sieć E-plus. W wyniku tej kooperacji wydajność naszych stacji E-plus wzrosła kilkakrotnie w porównaniu do 2009 roku. Partnerstwo z ZTE zapewniło szerokie korzyści dla obu stron – powiedział, Thorsten Dirks, E-Plus CEO.

Napisane przez 4 Publicity

Dobra pozycja Ostrołęki

Fakty i teorie – czy ZeuS dla smartfonów to idealny sposób na omijanie zabezpieczeń banków?