w ,

Podwyższenie ratingów dla podmiotów z Grupy Crédit Agricole

Długoterminowe ratingi wszystkich instrumentów dłużnych emitowanych przez te podmioty zostały podniesione o jedną ocenę – z  A1 do Aa3. Perspektywa została zmieniona z pozytywnej na stabilną, a rating krótkoterminowy pozostaje niezmieniony na poziomie P-1.

Według analityków Moody's wzrost ratingów jest odzwierciedleniem ciągłej poprawy poziomu kapitalizacji Grupy, jakości jej aktywów oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwala na utrzymanie stabilnej rentowności w warunkach niskich stóp procentowych. Jest to świadectwo siły uniwersalnego modelu bankowego Grupy i jej zdolności do realizacji celów strategicznych.

Decyzja o podwyższeniu ratingu wzmacnia i tak pozytywne postrzeganie jakości kredytowej podmiotów Grupy. W ten sposób mogą one korzystać z finansowania na warunkach preferencyjnych w stosunku do banków o niższych ratingach. W szczególności, rating instrumentów dłużnych stanowiących kapitał dodatkowy Tier 1, uwzględniany przy obliczaniu współczynnika wypłacalności Tier 1, osiągnął poziom inwestycyjny, co jest istotnym kryterium dla wielu inwestorów.

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

New long-term ratings for Credit Agricole SA, CACIB and Regional Banks

Podejrzany o atak DDoS z World of Warcraft został aresztowany