w

PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu RetrofitHUB

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC dołączyło do międzynarodowego projektu RetrofitHUB. Projekt adresowany jest do zarządców nieruchomości, a jego celem jest opracowanie narzędzi podnoszących wiedzę, tak aby modernizacja budynków była przeprowadzana w najbardziej efektywny sposób. Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI), finansowanej przez niemieckie federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU), a operatorem programu jest Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. W projekcie RetrofitHUB udział biorą również siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC). 

W ramach EUKI finansowane są projekty z zakresu ochrony klimatu na terenie całej Unii Europejskiej. Główne cele tych projektów to intensyfikacja dialogu ponad granicami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w obrębie UE. Składająca się z realizatorów i partnerów projektu społeczność EUKI wprowadza w życie założenia porozumienia paryskiego i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach nastąpił duży wzrost liczby modernizacji w sektorze budowlanym, co wynika w dużej mierze z unijnej polityki, która ukierunkowana jest na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowalnym, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej energochłonnych zasobów.

Projekt RetrofitHUB idealnie wpisuje się w realizację tych założeń, poprzez dostarczenie niezbędnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej efektywnej modernizacji energetycznej i angażowanie do współpracy kluczowych grup interesariuszy: zarządców, najemców, przedstawicieli władz lokalnych, czy ekspertów.

– Na polskie zasoby budowlane składa się 14,2 mln budynków, wśród których budynki mieszkalne stanowią prawie 44%. O ile budynki oddawane do użytku po roku 2000 cechuje relatywnie wysoka efektywność energetyczna, to starsze zasoby budowlane charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię (aż 42% budynków mieszkalnych w naszym kraju powstało przed rokiem 1971). Szacuje się, że do roku 2012 zaledwie połowa z nich została poddana termomodernizacji, a część z nich nie spełnia aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych najnowsze badania ankietowe wskazują, że po 2020 roku 30% z nich będzie wymagało pilnej termomodernizacji. Projekty takie jak RetrofitHUB są idealną odpowiedzią na to wyzwanie, dostarczając wiedzę i narzędzia niezbędne do podniesienia świadomości właścicieli budynków i ich zarządców, dzięki czemu modernizacja będzie możliwa – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC.

W ramach projektu opracowane i przeprowadzone zostaną szkolenia dla podmiotów zarządzających nieruchomościami, dotyczące właściwej realizacji inicjatyw modernizacyjnych. Powstaną także podręcznik oraz platforma internetowa, stanowiące kompendium wiedzy o efektywnej realizacji modernizacji, z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Projekt RetrofitHUB rozpoczął się we wrześniu 2021 r. i potrwa do stycznia 2024 r.

Napisane przez Monika Kmera

Webinar PLGBC: Budynki są jak ludzie – Wirtualny Przewodnik po zrównoważonym domu/mieszkaniu

Najważniejsze spotkanie całej branży spożywczej już w kwietniu 2022 podczas targów WorldFood Poland!