w

Platforma szkoleniowa Kaspersky nagrodzona w plebiscycie Gartner Peer Insights

Firma Kaspersky stanowi najczęściej rekomendowanego dostawcę spośród nagrodzonych wyróżnieniem „Wybór Klientów” w plebiscycie Gartner Peer Insights za rok 2021 w zakresie skomputeryzowanych szkoleń podnoszących świadomość cyberbezpieczeństwa[1]. Kaspersky jest także jedynym dostawcą z tytułem „Wybór Klientów” w kategorii platform ochrony punktów końcowych (EPP).

W 2021 roku bezpieczeństwo znalazło się w centrum uwagi: ponieważ ludzie nadal pracują i kontaktują się wirtualnie, firmy stały się bardziej świadome i skłonne chronić swoich pracowników oraz operacje. Edukacja i szkolenia odgrywają istotną rolę w zapewnieniu zarówno jednostkom, jak i organizacjom odpowiedniej wiedzy i umiejętności umożliwiających właściwe wybory oraz ochronę online.

Aby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT mogły zapoznać się z dostępnymi ofertami komputerowych szkoleń podnoszących świadomość bezpieczeństwa oraz bezpośrednimi doświadczeniami innych specjalistów we wdrażaniu i stosowaniu różnych rozwiązań, raport „Voice of the Customer” organizacji Gartner przedstawia recenzje Gartner Peer Insights dotyczące produktów edukacyjnych dostawców, którzy spełnili odpowiednie wymagania. Wszystkie recenzje są poddawane ścisłemu procesowi walidacji i moderacji, by zagwarantować ich autentyczność.

Kaspersky otrzymał tytuł „Wybór Klientów” za rok 2021 jako jeden z zaledwie czterech dostawców rozwiązań podnoszących świadomość cyberbezpieczeństwa i stanowi najczęściej rekomendowanego dostawcę – 98% klientów poleciłoby rozwiązanie tej firmy. Na podstawie 104 recenzji klientów uwzględnionych w raporcie (wg stanu z października 2021 r.) firma Kaspersky zdobyła ocenę 4,7 na 5 w zakresie możliwości produktu, łatwości wdrażania oraz jakości pomocy. Ponadto 76% klientów przyznało rozwiązaniom firmy Kaspersky ocenę 5 na 5.

Recenzje klientów dotyczące oferty Kaspersky w zakresie szkoleń podnoszących świadomość cyberbezpieczeństwa wysoko oceniają m.in. indywidualne podejście do nauki, skuteczność, istotność oraz wygodę tego rozwiązania.

Wybraliśmy rozwiązanie Kaspersky Automated Security Awareness Platform, ponieważ nawiązuje ono do codziennego życia zawodowego pracowników. Zawiera przykłady sytuacji z realnego życia, w których pracownicy mogą się rozpoznać, co zwiększa ich zaangażowanie i pomaga im w lepszym zapamiętaniu informacji. Po trzech miesiącach korzystania z tej platformy odnotowaliśmy spadek liczby incydentów z udziałem personelu – osoba decyzyjna z branży detalicznej.

Wyróżnienie „Wybór Klientów” potwierdza, że posiadamy głęboką specjalistyczną wiedzę dotyczącą edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz rozumiemy, w jaki sposób firmy chcą szkolić swoich pracowników w celu osiągnięcia najlepszych wyników. Zawsze bierzemy pod uwagę informacje zwrotne od naszych klientów i integrujemy je z naszym szerokim doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również z najnowszymi trendami w nauczaniu, takimi jak ustawiczne szkolenie czy technologie rzeczywistości wirtualnej, w celu oferowania skutecznych i praktycznych rozwiązań w zakresie budowania świadomości bezpieczeństwa – powiedziała Elena Mołczanowa, szefowa działu rozwoju biznesu w firmie Kaspersky.

Informacje na temat zautomatyzowanej platformy zwiększającej świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa – Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) – znajdują się na stronie https://asap.kaspersky.pl.

Pełny raport „Voice of the Customer” opracowany przez organizację Gartner jest dostępny na stronie https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-291ZMFIN&ct=220207&st=sb.

Informacje o Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights jest platformą online pozwalającą na ocenianie i recenzowanie oprogramowania oraz usług IT przez profesjonalistów z branży IT oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie technologii. Jej celem jest udzielenie firmom pomocy podczas dokonywania wyboru rozwiązań, a także przekazanie producentom rzetelnych informacji, które mogą przyczynić się do poprawy jakości oferowanych technologii. Platforma Gartner Peer Insights obejmuje ponad 350 000 zweryfikowanych recenzji pochodzących z ponad 340 rynków. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gartner.com/reviews/home.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

[1] https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-291ZMFIN&ct=220207&st=sb

Gartner Peer Insights zawiera opinie indywidualnych użytkowników końcowych oparte na ich własnych doświadczeniach dotyczących wymienionych na platformie dostawców. Nie powinny być one interpretowane jako stwierdzenia faktu ani nie stanowią poglądów firmy Gartner i jej jednostek zależnych. Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów czy usług prezentowanych w Gartner Peer Insights ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Gartner Peer Insights, dotyczących poprawności czy kompletności, w tym gwarancji przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu.

Gartner oraz Gartner Peer Insights™ stanowią zarejestrowane znaki handlowe firmy Gartner, Inc. oraz/lub jej jednostek zależnych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i zostały tu wykorzystane za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Załączniki

Napisane przez Kupczyk Piotr

Łamiemy stereotypy na temat pracowników z niepełnosprawnościami

ZAKOCHAJ SIĘ W ZIKO DERMO – OFERTA WALENTYNKOWA „PIELĘGNACJA OD SERCA”.