w , ,

Oszczędność wody w przeszklonych budynkach zrównoważonych

Woda, nazywana także „błękitnym złotem XXI wieku”, jest jednym z największych bogactw Ziemi. Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jej zasoby stale maleją. Do 2025 r. średnia ilość dostępnej świeżej wody na głowę mieszkańca Ziemi w ciągu roku zmniejszy się z 7,3 tys. m3 (przypadających na 1 osobę w 1995 r.), do 4,8 tys. m3. Fakt, że wody nadającej się do picia jest coraz mniej powoduje konieczność stosowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie jej zużycia. W nowoczesnym budownictwie wysokie standardy w zakresie redukcji zużycia wody wyznacza „zielony” certyfikat BREEAM.

Oszczędność i lepsze wykorzystanie wody premiowane w BREEAM

Brytyjski system wielokryterialnej oceny budynków BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) posłużył do certyfikowania tysięcy budynków na całym świecie. Jest to najczęściej wykorzystywany system certyfikacji obiektów budowlanych w Europie. Uwzględnianie jego zasad gwarantuje powstanie budynków przyjaznych środowisku i użytkownikom. System certyfikacji BREEAM klasyfikuje obiekt pod kątem jego wpływu na otoczenie, oceniając spełnienie kryteriów w następujących kategoriach: Energia, Materiały, Zdrowie i Komfort, Zarządzanie, Odpady, Zanieczyszczenie środowiska, Transport, Wykorzystanie gruntu i ekologia, a także Woda. Zgodnie ze standardem BREEAM projektanci powinni dążyć do zminimalizowania zużycia wody w procesie użytkowania „zielonych” budynków. W kategorii „Woda” do przyznania jest maksymalnie 9 lub 10 punktów (w zależności od typu budynku) – przekładających się na średnią wynoszącą maksymalnie 6% w całości oceny. Punkty można zdobyć m.in. dzięki stosowaniu takich technologii i materiałów budowlanych, które umożliwiają wtórne wykorzystanie zasobów wodnych (wody deszczowej) oraz ograniczają jej bieżące zużycie. Jednym z tego typu materiałów jest szkło samoczyszczące Pilkington Activ™, które przyczynia się do zredukowania ilości wody z sieci wodociągowej używanej do mycia okien i szklanych elewacji.

Szkło samoczyszczące – mniej wody, więcej ekologii

Pilkington Activ™ to szkło samoczyszczące pozwalające na utrzymanie okien w czystości bez konieczności ich częstego mycia. Jest to możliwe dzięki właściwościom powłoki samoczyszczącej naniesionej na zewnętrzną powierzchnię szkła. Powłoka ta działa na dwa sposoby. Dzięki właściwościom fotokatalitycznym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładane są zanieczyszczenia organiczne. Z kolei właściwości hydrofilowe powłoki sprawiają, że woda spływa równomiernie po powierzchni szyby spłukując zanieczyszczenia nie pozostawiając po sobie nieestetycznych zacieków. Wykorzystanie szkła samoczyszczącego jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku dużych powierzchni przeszkleń i szklanych elewacji nowoczesnych biurowców. Szkło samoczyszczące świetnie sprawdzi się także w miejscach trudnodostępnych, takich jak np. okna dachowe, których częste mycie byłoby bardzo kłopotliwe. Dodatkowo użycie szkła samoczyszczącego Pilkington Activ™ zmniejsza potrzebę stosowania chemicznych środków czyszczących, które ze względu na swoją toksyczność nie pozostają bez wpływu na stan środowiska naturalnego.

Praktyczne korzyści wynikające z zastosowania szkła samoczyszczącego doskonale ilustrują wyniki raportu BRE1 dotyczącego szkła Pilkington Activ™. Analizie poddano budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły, apartamentowce i biurowce. Porównano całkowite koszty eksploatacji (z uwzględnieniem kosztów mycia okien) w założonym czasie użytkowania. Ponadto obliczono okres, w jakim zwróci się inwestycja w szkło samoczyszczące Pilkington Activ™. Okazało się, że w szkołach okres zwrotu z inwestycji wynosi pomiędzy 5 a 6 lat, a w biurowcach 3 – 4 lata. Dzięki zastosowaniu szkła Pilkington Activ™ w biurowcu, przez cały okres jego eksploatacji, zostanie zużytych prawie 100 tys. litrów wody mniej. Dodatkowo, konsultanci środowiskowi BRE stwierdzili, że oddziaływanie szkła samoczyszczącego na środowisko jest dziesięciokrotnie niższe niż zwykłych szyb.

Idea zrównoważonego budownictwa oraz systemy certyfikacji „zielonych” obiektów zobowiązują projektantów, inwestorów i wykonawców do uwzględniania potrzeb środowiskowych i społecznych przy projektowaniu budynków. Szkło samoczyszczące Pilkington Activ™ dzięki swoim właściwościom doskonale wpisuje się w te zasady, zwiększając jednocześnie szanse na uzyskanie wyższej punktacji w systemie certyfikacji BREEAM. 

Avatar photo

Napisane przez Effective PR

Farmacol zwiększa wydajność raportowania dzięki Oracle Active Data Guard

Niższe ceny mieszkań, tańsze kredyty