w

Kuehne+Nagel i Novo Nordisk rozszerzają globalne partnerstwo w ramach niskoemisyjnych paliw

Novo Nordisk, jedna z czołowych firm medycznych na świecie, współpracuje z Kuehne+Nagel w celu stymulowania rozwoju zrównoważonych paliw lotniczych (SAF). To partnerstwo jest krokiem w kierunku realizacji ambitnego celu Novo Nordisk, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 z działalności operacyjnej i transportowej do 2030 roku. Dzięki zabezpieczeniu 12 milionów litrów zrównoważonego paliwa lotniczego, Novo Nordisk będzie w stanie zastąpić paliwa kopalne we wszystkich przewozach lotniczych realizowanych przez Kuehne+Nagel w 2022 roku.

Po wyznaczeniu ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, Kuehne+Nagel aktywnie wspiera klientów w przejściu na niskoemisyjny model biznesowy, dostarczając różnorodne rozwiązania, mające na celu redukcję lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Jednym z kluczowych działań Kuehne+Nagel jest kontynuowanie inwestycji w wprowadzanie alternatywnych paliw lotniczych i tym samym rozszerzanie swojej oferty. Novo Nordisk wybrał opcję zrównoważonego paliwa Kuehne+Nagel, aby zmniejszyć wpływ środowiskowy swoich przesyłek lotniczych w 2022 r. Wykorzystanie 12 milionów litrów Kuehne+Nagel SAF do wszystkich przesyłek lotniczych Novo Nordisk pozwala uniknąć ok. 30 000 ton CO2.

Takie zaangażowanie podkreśla rosnące zapotrzebowanie na opcje transportu niskoemisyjnego, co prowadzi do wzrostu produkcji, stymuluje rozwój i szersze wdrażanie SAF. W ramach tych działań Kuehne+Nagel aktywnie podnosi świadomość w branży, promując zrównoważone paliwa jako najskuteczniejszy środek ograniczania wpływu logistyki lotniczej na środowisko.

Yngve Ruud, Członek Zarządu Kuehne+Nagel odpowiedzialny za logistykę lotniczą, komentuje: „Novo Nordisk jest nie tylko liderem we wprowadzaniu zmian w walce z cukrzycą i innymi poważnymi chorobami przewlekłymi, ale także w zakresie transportu, poprzez wykorzystanie zrównoważonych opcji. Cieszę się, że dzięki naszym globalnym rozwiązaniom SAF klienci mogą łatwo przejść na niskoemisyjny transport lotniczy. To kolejny krok na drodze do celu „zero impact” i kolejny sygnał dla bardziej zrównoważonej produkcji i użytkowania paliw na całym świecie”.

Dorethe Nielsen, wiceprezes ds. strategii ochrony środowiska w firmie Novo Nordisk, komentuje: „To kolejny krok we wspieraniu przez Novo Nordisk rozwoju zrównoważonego paliwa lotniczego. Nasz transport lotniczy odpowiada za większość emisji z dystrybucji naszych produktów, ponieważ dostarczamy leki ratujące życie pacjentom na całym świecie. Chcemy wprowadzać zmiany w tym obszarze, aby pomóc innym firmom utorować drogę do transformacji i redukcji emisji CO2”.

Przyłączając się do inicjatywy Science Based Targets, Kuehne+Nagel wyznaczyło ambitne cele środowiskowe i podkreśliło zaangażowanie w przejściu na niskoemisyjny model biznesowy. Odbywa się to poprzez zmniejszenie własnej emisji dwutlenku węgla firmy i wspieranie klientów w transformacji ich łańcuchów dostaw.

Więcej informacji o zrównoważonej ofercie paliw lotniczych, tutaj.

Załączniki

Międzynarodowy Dzień Artystów w NoVa Park

NoVa Park z nową marką – CHANGE Lingerie