w

Kobiecy Assistance – jak Panie korzystają z usług pomocowych

Z IX Ogólnopolskiego Badania Assistance wynika, że coraz więcej Polek posiada i korzysta z assistance. W tegorocznym badaniu 38% Pań potwierdza posiadanie takiego ubezpieczenia. Jeszcze dziesięć lat temu tylko 22% kobiet posiadało usługi assistance. Jak zatem z pomocy korzystają Panie?

Kobiety najczęściej posiadają assistance samochodowy (89%), na drugim miejscu znajduje się assistance domowy (25%), a w dalszej kolejności assistance medyczny (16%) i podróżny (11%). Najbardziej przydatną usługą dla Pań, poza najpopularniejszym holowaniem (85%), jest pomoc medyczna (56%), pomoc w podróży (52%) i pomoc w domu (21%).

Wyniki badania pokazują także, że posiadanie usług assistance idzie w parze z ich wykorzystaniem. Taki sam procent Pań, które mają assistance, deklaruje, że korzysta z pomocy w praktyce. 14% kobiet korzysta z nich co najmniej raz w roku. Co ważne, aż 96% jest zadowolona z uzyskanego wsparcia.

Pomocna dłoń partnera

Panie, spytane z czyjej pomocy korzystają, w razie nagłej awarii auta deklarują, że ponad połowa z nich (52%) dzwoni do swojego małżonka lub partnera. W takiej sytuacji, z usług firm assistance korzysta co czwarta kobieta. 18% Pań udaje się do serwisu samochodowego lub zakładu naprawczego. Z kolei 9% korzystają z pomocy znajomych. Bezpośrednio do pomocy drogowej dzwoni zaledwie 5% ankietowanych Pań, a tylko 1% korzysta ze wsparcia sąsiedzkiego*. W kontekście awarii w domu Panie równie mocno liczą na wsparcie małżonka lub partnera (51%). Z pomocy firmy assistance i specjalisty ds. napraw korzysta 40% Polek.

* Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź 

Rower na raty z ubezpieczeniem od kradzieży gratis. Wspólna oferta Credit Agricole i LINK4

Ansaldo Energia wybiera firmę Kaspersky jako partnera