w , ,

Kaspersky uaktualnia Polys –platformę do głosowania online opartą na technologii blockchain

W ostatnim roku różne obszary życia, w tym wspólne podejmowanie decyzji, zostały przeniesione do świata online. W efekcie odnotowano trzykrotny wzrost liczby głosowań na platformie Polys. Ze względu na swój zdecentralizowany charakter uniemożliwiający wprowadzanie modyfikacji technologia blockchain idealnie nadaje się do wykorzystania w elektronicznym głosowaniu w warunkach i w branżach charakteryzujących się wysokimi wymogami bezpieczeństwa. Wraz z rosnącą popularnością głosowań w oparciu o technologię blockchain pojawiła się potrzeba uwzględnienia nowych sposobów głosowania. Aby wyjść naprzeciw najczęstszym życzeniom klientów, platforma oferuje teraz następujące dodatkowe rodzaje głosowania:

  1. Głosowanie „za, przeciw, wstrzymuję się od głosu”

Dzięki tej nowej formie głosowania organizatorzy mogą poznać opinie dotyczące różnych spraw podczas jednej sesji, w jednym głosowaniu. Powala ona zaoszczędzić czas na głosowania przeprowadzane przez firmy, organizacje pozarządowe oraz podmioty edukacyjne (takie jak doroczne walne zgromadzenia, zebrania zarządu czy rad naukowych). Ten nowy rodzaj głosowania stanowi uzupełnienie dla pojedynczego wyboru, wielokrotnych wyborów oraz systemów opartych na przyznawaniu punktów dla dostępnych opcji.

Podczas implementacji tego rodzaju głosowania głównym wyzwaniem było zapewnienie szybkiego i sprawnego liczenia głosów przy zapewnieniu silnej ochrony prywatności.

  1. Głosowanie jawne

Oprócz głosowania tajnego z wykorzystaniem mocnych algorytmów anonimizacji oraz szyfrowania klienci mogą zorganizować głosowanie, w którym uczestnicy oddają swoje głosy jawnie. Takie głosowanie imienne stanowi wymóg w pewnych sytuacjach – na przykład często opiera się na nim przyznawanie stopni naukowych.

W celu ułatwienia organizowania i zarządzania głosowaniem wprowadzono następujące funkcje:

  1. Uproszczone rozliczanie i licencjonowanie

Głosowania obejmujące do 5 000 uczestników można teraz zorganizować oraz zakupić bez konieczności kontaktowania się z zespołem Polys, co przyspiesza proces rozliczeń. Nowy mechanizm licencjonowania jest teraz implementowany w formie inteligentnego kontraktu: po aktywacji licencji wszystkie parametry są rejestrowane w łańcuchu blockchain. Oprócz standardowych pakietów możliwe jest stworzenie specjalnej licencji na życzenie klienta, jeżeli aktualne opcje nie spełniają jego potrzeb.

  1. Śledzenie otwartych głosowań

Dzięki tej aktualizacji organizator głosowania może śledzić, kto otworzył link przesłany w wiadomości e-mail lub SMS-em w celu oddania głosu. Lista uczestników głosowania jest wyświetlana w specjalnej tabeli w panelu organizatora. Aby zapewnić głosującym anonimowość oraz zapobiec manipulacji, nadal nie można zobaczyć, kto dokładnie oddaje głos.

  1. Archiwizacja wcześniejszych sesji

Wszystkie zakończone głosowania można teraz archiwizować i wyświetlać w specjalnej sekcji panelu organizatora. Platforma Polys opiera się na technologii blockchain, dlatego niczego nie można skasować z systemu. Wcześniej wszystkie aktualne i poprzednie sesje głosowań znajdowały się na jednej liście, dlatego w przypadku zorganizowania wielu głosowań nie było wiadomo, które nadal trwają.

Rozpatrujemy wszystkie sugestie naszych klientów i staramy się szybko wdrożyć najbardziej pożądane funkcje. Na przykład w związku z tym, że wspólne podejmowanie decyzji, które wcześniej odbywało się podczas spotkań twarzą w twarz, teraz coraz częściej przenosi się do świata online, nie wszystkie wymagania takiego głosowania są uwzględniane w standardowych ofertach. Zauważyliśmy, że niektórzy klienci tworzyli serię sesji głosowań odbywających się w tym samym czasie. Uaktualniliśmy naszą platformę o nowe sposoby głosowania i funkcje, aby nasi klienci nie musieli wybierać pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą – powiedział Aleksander Sazonow, szef zespołu odpowiedzialnego za platformę Polys.

Więcej informacji na temat platformy Polys znajduje się na stronie https://polys.me.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Załączniki

Napisane przez Kupczyk Piotr

Aplikacje randkowe w 2021 r.

Credit Agricole otwiera kolejne placówki bezgotówkowe