w , ,

Kaspersky rozbudowuje swoją platformę edukacyjną Automated Security Awareness Platform

Wyciek takich danych, w przypadku braku odpowiedniej reakcji, może spowodować straty wizerunkowe oraz finansowe, a nawet kary za nieprzestrzeganie przepisów. Jednak właściwe postępowanie w zakresie przetwarzania danych może znacząco zmniejszyć szkody na skutek potencjalnych incydentów, a nawet całkowicie ich uniknąć. Aby umożliwić klientom doskonalenie się w tej dziedzinie, firma Kaspersky dodała do swojej zautomatyzowanej platformy edukacyjnej Automated Security Awareness Platform kursy w zakresie ochrony poufnych danych.

Kurs ochrony poufnych danych obejmuje powszechne zasady postępowania z wrażliwymi informacjami, łącznie z danymi osobowymi, tajemnicami handlowymi, jak również dokumentami wewnętrznymi, których nie wolno ujawniać na zewnątrz. Dzięki kursowi pracownicy zdobędą wiedzę, jakiej potrzebują, pracując z tego typu informacjami, oraz dowiedzą się, jak zminimalizować szkody, jeśli dojdzie do wycieku.

Kurs został podzielony na kilka modułów o różnych poziomach trudności – od początkującego po bardziej zaawansowany. Pozwala dobrać program nauki do wszystkich funkcji pełnionych w firmie w zależności od poziomu ryzyka, tak aby pracownicy nie musieli przyswajać materiału, który nie dotyczy wykonywanej przez nich pracy. Umiejętności wymagane od wszystkich pracowników obejmują: rozpoznawanie danych z ograniczonym dostępem, bezpieczne ich przechowywanie na papierze, komputerze lub w chmurze oraz przekazywanie ich upoważnionym osobom zarówno w firmie jak i poza nią. Ci, którzy korzystają z wewnętrznych zasobów o wysoce ograniczonym dostępie, powinni potrafić szyfrować dane przy użyciu tokenów oraz innych urządzeń bezpieczeństwa.

Kaspersky Automated Security Awareness Platform opiera się na badaniach w dziedzinie edukacji i psychologii. Różne rodzaje zadań następują po sobie w określonych odstępach czasu, pozwalając na utrwalenie nabytych umiejętności, a struktura każdej lekcji odzwierciedla naturalny sposób myślenia człowieka. Każda lekcja trwa nie dłużej niż 15 minut, przez co uczestnik nie odczuwa zmęczenia ani nudy. Wybranym lekcjom towarzyszą symulowane ataki phishingowe, w których uczestnicy szkolenia mają możliwość sprawdzenia, czy potrafią rozpoznać i odpowiednio zareagować na tego typu działalność cyberprzestępczą.

Platforma jest dostępna w języku polskim i na chwilę obecną obejmuje szkolenia o następującej tematyce: hasła i konta, e-mail, surfowanie po internecie, sieci społecznościowe i komunikatory, bezpieczeństwo komputera PC, urządzenia mobilne oraz ochrona poufnych danych.

Platforma Kaspersky Automated Security Awareness Platform jest dostępna wraz z możliwością bezpłatnego przetestowania na stronie https://www.k-asap.com/pl. Więcej informacji na temat rozwiązania znajduje się na stronie https://r.kaspersky.pl/kasap.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Nie trać klientów przez pandemię. Sprzedawaj i działaj online!

Europ Assistance Polska i Generali wspierają pracodawców na wypadek zachorowania na Covid19