w , ,

Kaspersky pomaga firmie z branży przemysłowej oszczędzić 1,7 mln dolarów

Tak wynika ze zleconego przez nią badania Total Economic Impact™ (TEI) przeprowadzonego przez Forrester Consulting. Na podstawie wywiadu z klientem firmy Kaspersky, dostawcą energii elektrycznej z 400 stacjami elektroenergetycznymi, Forrester wyliczył wysokość oszczędności na podstawie korzyści, kosztów oraz ryzyka związanych z inwestycją, a następnie dokonał analizy finansowej dla okresu trzech lat. Od momentu wdrożenia rozwiązania, dzięki jego skutecznemu działaniu, badane przedsiębiorstwo nie doświadczyło żadnych incydentów naruszenia bezpieczeństwa.

Forrester oszacował wysokość oszczędności na 1,7 mln dol., zestawiając korzyści obniżonego ryzyka incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa, obniżonego ryzyka uszkodzenia sprzętu oraz poprawy zarządzania zasobami z kosztem licencji rozwiązania Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks oraz szkolenia pracowników w zakresie wykorzystywania możliwości tego rozwiązania. Wartość obniżonego ryzyka incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa oraz uszkodzenia maszyn oszacowano na 2,9 mln w okresie trzech lat, natomiast koszt licencji i szkolenia dla takiego samego okresu wynosił 1,2 mln dol.

Pandemia zmusiła firmy do trudnych wyborów dotyczących cięcia kosztów i podejmowania skomplikowanych decyzji budżetowych. Tym samym analiza firmy Forrester okazuje się niezwykle aktualna, bo pokazuje, że koszt zaniechania inwestycji w rozwiązania cyberbezpieczeństwa może okazać się znacznie wyższy niż koszt inteligentnej, strategicznej inwestycji w niezawodne cyberbezpieczeństwo – powiedział Aleksander Mojsjejew, dyrektor biznesowy w firmie Kaspersky.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks zapewnia widoczność zasobów przemysłowych, jak również alerty dotyczące potencjalnych zagrożeń. Jest to możliwe dzięki wykrywaniu zasobów, monitorowaniu sieci, kontroli integralności oraz wykrywaniu włamań — a wszystko to bez wpływania na ciągłość czy wywierania negatywnego wpływu na krytyczne procesy.

Więcej informacji na temat badania Forrester Total Economic Impact™ (TEI) oraz zwrotu z inwestycji, jaki oferuje klientom rozwiązanie Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, znajduje się na stronie https://r.kaspersky.pl/Zcytm.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Załączniki

Napisane przez Kupczyk Piotr

TikTok, Roblox i gry wideo: czego szukały dzieci online w okresie 2020-2021 r.

Luki dnia zerowego w systemie Windows oraz przeglądarce Chrome