w , ,

Kaspersky: kontrola nieautoryzowanych działań na komputerach podczas pracy zdalnej

Dzięki nowej funkcji wykrywania aktywności w chmurze administrator może zapewnić przestrzeganie korporacyjnych zasad bezpieczeństwa poprzez monitorowanie i blokowanie nieautoryzowanego wykorzystywania przez pracowników potencjalnie niebezpiecznych aplikacji oraz stron internetowych. Kontrola usług chmurowych sprawia, że osoby zatrudnione mogą pracować w dowolnym miejscu przy zminimalizowanym ryzyku naruszenia bezpieczeństwa danych korporacyjnych.

Niemal każdy pracownik (99%) chciałby czasem popracować zdalnie – tak wynika z raportu „State of Remote Work”. W obecnej sytuacji chęci te są często zastąpione koniecznością. W marcu 2020 r., z powodu pandemii, wiele czołowych w swojej branży firm, takich jak General Motors, Apple, JP Morgan, nie wspominając już o wszystkich mniejszych biznesach na całym świecie, przeniosło swoich pracowników w tryb pracy zdalnej.

W takiej sytuacji administratorzy muszą jeszcze bardziej starać się, aby zachowane zostały bezpieczeństwo i prywatność danych korporacyjnych oraz informacji dotyczących pracowników i klientów. Stosowanie modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) pozwala firmom i pracownikom na elastyczność, pracę zdalną oraz pozostanie w kontakcie, nawet jeśli nie mogą przebywać w biurze. Jednak oprócz usług zatwierdzonych przez firmę pracownicy mogą korzystać również z innych aplikacji, tworząc tzw. „shadow IT”. Niezależnie od tego, czy są to komunikatory, usługi umożliwiające wymianę plików czy inne narzędzia używane na urządzeniach firmowych do celów związanych z pracą lub nawet prywatnych, problem polega na tym, że poziom bezpieczeństwa takich aplikacji może stać pod znakiem zapytania. Nawet jeśli są wykorzystywane bez zezwolenia działu IT w dobrych intencjach, mogą doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych firmowych lub nawet infekcji szkodliwym oprogramowaniem, narażając na szwank reputację organizacji.

Dzięki rozwiązaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud administratorzy mogą utrzymać większą transparentność firmowej infrastruktury IT i dopilnować, aby w organizacji wykorzystywane były jedynie zaufane usługi chmurowe. Funkcja monitorowania usług w chmurze pozwala stworzyć listę dozwolonych zasobów spełniających wymogi firmowych zasad bezpieczeństwa oraz zapewnić jej egzekwowanie. Dane dotyczące stosowanych kategorii usług oraz aplikacji służących do określonych celów są widoczne w interfejsie, w którym administrator może przypisać dostęp do nich różnym profilom użytkowników, ustanawiając uprawnienia dla różnych grup w zależności od potrzeb związanych z ich pracą.

Ponadto, aby pomóc organizacjom zabezpieczyć skrzynki pocztowe oraz narzędzia współpracy w chmurze, rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security Cloud zawiera teraz Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Produkt ten chroni wszystkie aplikacje Microsoft Office 365, w tym Exchange Online, OneDrive i SharePoint Online, oraz zapewnia bezpieczną wymianę plików za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams. Ochronę przed zagrożeniami dla poczty e-mail umożliwia technologia antyphishingowa oparta na sieci neuronowej, która stosuje ponad 1 000 kryteriów w celu wykrywania wiadomości phishingowych, jak również baza danych szkodliwych adresów internetowych, ochrona przed podszywaniem się (anti-spoofing) oraz zapobieganie naruszaniu bezpieczeństwa firmowej poczty e-mail. Z kolei skanowanie plików przesłanych do SharePoint Online, OneDrive oraz Microsoft Teams gwarantuje, że są one wolne od szkodliwego oprogramowania, dzięki czemu nie dojdzie do rozprzestrzenia zagrożeń za pośrednictwem punktów końcowych.

Praca zdalna może stać się dla coraz większej liczby firm jedynym sposobem utrzymania działalności w tych wymagających czasach. To oznacza dodatkowe wyzwania dla tych, którzy odpowiadają za administrację systemu IT oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w firmie, ponieważ specjaliści muszą w jakiś sposób kontrolować obszar zwany „shadow IT”, aby nie prowadził do naruszenia bezpieczeństwa danych firmowych i narażenia firmy na zagrożenia. Nie da się tego łatwo powstrzymać. Kaspersky Endpoint Security Cloud wyposaża firmy w niezbędne narzędzie umożliwiające przejęcie kontroli wraz ze sprawdzona ochroną punktów końcowych oraz aplikacji Microsoft Office 365 – powiedział Siergiej Marcinkian, szef działu marketingu produktów B2B w firmie Kaspersky.

Więcej informacji na temat rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-sredniego-biznesu/cloud.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

W 2019 r. 1/3 ataków szkodliwego oprogramowania bankowego dotknęło użytkowników korporacyjnych

Cyberprzestępcy wykorzystują nazwiska popularnych DJ-ów do rozsyłania szkodliwego oprogramowania