w , ,

Jedna na dziesięć firm traci ponad 10 mln dolarów w wyniku ataku cybernetycznego

Jak wynika z najnowszych badań, w firmach na całym świecie oczekuje się zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo cybernetyczne o 34% w następnym roku podatkowym – podczas gdy w tym zostały one zwiększone o 17%. Jaki jest tego powód? Ponad 1/10 firm, które padną ofiarą ataku cybernetycznego, traci w związku z tym zdarzeniem ponad 10 mln dolarów.
Jak wynika z raportu przeprowadzonego w ramach The Cybersecurity Imperative – nowego globalnego programu świadomego przywództwa – osoby decyzyjne w dużych i małych firmach zaczynają dostrzegać znaczenie intensywnych inwestycji w bezpieczeństwo swoich organizacji. W ubiegłym roku podatkowym straty z tytułu ataków cybernetycznych wyniosły średnio 4,7 mln dolarów. Od tego czasu odsetek firm, które dostrzegły rosnące znaczenie działalności cyberprzestępczej, takiej jak ataki ransomware, wzrósł z 57% do 71%.
Zgodnie z ustaleniami raportu firmy muszą zacząć stosować proaktywną, wielowarstwową ochronę, aby zwalczać nieustannie ewoluujące zagrożenia.
– Reakcja firm polega na przeznaczaniu coraz większej części budżetu na technologię i jednoczesnym poszukiwaniu właściwej równowagi pomiędzy inwestycjami w ludzi i procesy. Coraz większy nacisk kładzie się także na identyfikowanie ryzyka, aby wyjść naprzeciw pojawiającym się lukom w zabezpieczeniach, oraz na inwestycję w odporność firm, która pozwoli szybko reagować na udane ataki – czytamy w raporcie.
Branża multimedialna oraz rynki konsumenckie nie przeznaczają wystarczająco dużo środków na bezpieczeństwo cybernetyczne, przez co są w większym stopniu narażone na zagrożenia. W związku z tym autorzy raportu wzywają osoby decyzyjne w tych sektorach do traktowania cyberbezpieczeństwa z równie dużą powagą, z jaką traktują inne zagrożenia obecne w ich działalności.
– Ryzyko nie dotyczy jedynie prywatności, odpowiedzialności i kradzieży danych. Ogromne ryzyko operacyjne może również wystąpić w przypadku przerwania działalności gospodarczej, co może wpłynąć na reputację firmy i zaszkodzić jej pozycji na rynku – zwracają uwagę autorzy.
Ich zdaniem liderzy biznesowi powinni zwracać baczną uwagę na zagrożenia związane z łańcuchami dostaw i partnerami, ponieważ to właśnie oni znacznie sprzyjają zwiększaniu powierzchni ataku – pomimo dodatkowych korzyści, jakie płyną z zachodzącej transformacji cyfrowej.

Napisane przez Marken

Naruszenie bezpieczeństwa danych szpitali i klinik w Los Angeles

Liczba użytkowników zaatakowanych przez szkodliwe oprogramowanie finansowe wzrosła o 7%