w

Jak kształtować zrównoważone miasta? Projekt modelowej uchwały PLGBC

Miasta coraz częściej wprowadzają ekologiczne wytyczne dla inwestorów – nic dziwnego: każdy chce mieszkać w przyjaznym, zielonym i dostępnym mieście. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało projekt modelowej uchwały, która będzie doskonałym punktem wyjścia do kształtowania zrównoważonych przestrzeni w miastach i gminach. 

Samorządowcy – zachęcamy do współdziałania. 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało projekt modelowej uchwały, która może być punktem wyjścia do kształtowania zrównoważonych przestrzeni w miastach i gminach. Opracowanie zawiera przykładowe, rekomendowane rozwiązania proponowane w ramach modelowej uchwały.

Projekt przygotowany przez PLGBC dotyczy sześciu obszarów:

  • Efektywność energetyczna
  • Materiały i konstrukcja
  • Transport alternatywny
  • Woda
  • Zieleń i bioróżnorodność
  • Dostępność i integracja społeczna

Projekt uchwały jest efektem prac grupy roboczej PLGBC skupiającej ekspertów wielu branż, posiadających zarówno szeroką wiedzę, jak i wieloletnie doświadczenie. Profesjonalne podejście zaowocowało szeregiem konkretnych wytycznych, które mają za zadanie ułatwić inwestorom wpisywanie inwestycji w ramy zrównoważonego budownictwa.

Sprawdź założenia uchwały PLGBC i zobacz, jak kształtować zrównoważone miasta.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Wojtas, Sustainable Development Manager ([email protected]).

 


Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,

stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,

podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,

zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

Napisane przez PLGBC

Pompa ciepła – nowe vs stare budownictwo?

Kaspersky Lab Polska z nowym dyrektorem ds. sprzedaży