w ,

Intersport w gronie laureatów wybranych z 434 spółek giełdowych

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 

„Analiza danych ESG w Polsce"  to pierwszy tak duży w Polsce i Europie projekt, który zbiera i porządkuje dane pozafinansowe wszystkich spółek notowanych na polskiej giełdzie. Analiza poziomu raportowania danych pozafinansowych przeprowadzona została na próbie 831 spółek i obejmowała spółki notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z rynku NewConnect. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Więcej informacji o metodologii na www.seg.org.pl/esg

Avatar photo

Napisane przez INTERSPORT Polska

Mnogość indywidualności

Centro w gronie najemców Centrum Handlowego Platan