w , ,

I polska edycja programu Women's Energy In Transition rozstrzygnięta!

Dalkia Polska i Politechnika Śląska nagrodziły najlepsze prace dyplomowe dotyczące transformacji energetycznej, obronione przez studentki Politechniki Śląskiej. Zainaugurowany w 2022 program Women’s Energy In Transition – Polish Edition ma wspierać rozwój zawodowy kobiet w branży energetycznej.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) kobiety zajmują zaledwie 22% wszystkich miejsc pracy w sektorze produkcji i dystrybucji energii, a im wyższe stanowiska tym ten udział maleje. Stanowiska menedżerskie są piastowane zaledwie w 14% przez kobiety[1]. Podobnie sytuacja wygląda w sektorze zawodowej energetyki odnawialnej. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) szacuje, że kobiety stanowią tam 32% wszystkich zatrudnionych, ale w większości pełnią one funkcje administracyjne (45%), natomiast posady wymagające wykształcenia inżynierskiego bądź menadżerskiego wciąż w większości przypadają mężczyznom (72%)[2]

“Energetyka to branża, która odegra kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu. Żeby zatrzymać globalne ocieplenie potrzebujemy innowacyjnego, świeżego podejścia do transformacji energetycznej, podejścia uwzględniającego różne perspektywy, otwartego na nowe pomysły i opartego na różnorodności. Dlatego jednym z celów strategicznych Dalkii jest budowanie inkluzywnego zespołu specjalistek i specjalistów, żeby zrealizować ten cel będziemy konsekwentnie wspierać kobiece talenty w sektorze energetycznym. Dzięki programowi Women’s Energy in Transition – Polish Edition możemy towarzyszyć kobietom na początku ich naukowej i zawodowej drogi – podkreśla Ewa Gałecka, kierowniczka ds. komunikacji i PR Dalkii Polska.

Zgłoszone do programu prace okazały się nie tylko interesujące, ale pokazały także innowacyjne podejście i nowe możliwości dla rozwoju energetyki. Każda z nich została oceniona w 4 kategoriach: zgodność z tematem, innowacyjność, możliwość wdrożenia i motywacja. To na tej podstawie jury w składzie: Baptiste Calvet, Andrzej Goździkowski, Monika Żak, Agata Machelska z Dalkii Polska oraz dr inż. Marek Rojczyk z Politechniki Śląskiej wyłonili laureatki: 

I miejsce 

Wiktoria Kapuścik za pracę pt. „Analiza wybranego systemu ciepłowniczego czwartej generacji”

II miejsce 

Joanna Biegańska za pracę pt. „Analysis of Biomass Storage for Pellet production” 

III miejsce ex aequo

Katarzyna Kauch za pracę „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe zasilane wybranymi rodzajami biomasy jako źródło bioelektryczności” 

Oliwia Baszczeńska za pracę „Analiza termodynamiczna nowoczesnej elektrowni gazowo-parowej współspalającej zielony wodór’”

„Politechnika Śląska od lat wspiera studentki i studentów w rozwijaniu ich pasji naukowych oraz pomaga w torowaniu ich ścieżek zawodowych. Cieszymy się, że to właśnie we współpracy z naszą uczelnią Dalkia Polska zainaugurowała program Women’s Energy in Transition – Polish Edition. Prace zgłoszone przez studentki są najlepszym dowodem, że temat transformacji energetycznej jest istotny nie tylko jako zainteresowanie naukowe, ale także ma olbrzymi potencjał rozwoju zawodowego. Wierzę, że staż w firmie Dalkia Polska będzie dla laureatek programu szansą na fantastyczny start w sektorze energetycznym.” – podsumowuje dr inż. Arkadiusz Ryfa z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Laureatki otrzymały nagrody pieniężne oraz możliwość odbycia stażu w spółkach Grupy Dalkia Polska. Organizatorzy potwierdzili, że program będzie kontynuowany w 2023 roku, a udział w nim będą mogły wziąć studentki także innych polskich uczelni. Szczegóły dotyczące kolejnej edycji zostaną podane w kwietniu 2023 roku. 

Dalkia systematycznie wspiera kobiety oraz docenia ich rolę w sektorze energetycznym. Dlatego od 2018 roku Dalkia we Francji przyznaje specjalną nagrodę Women’s Energy In Transition. Wyróżnienie trafia do studentek i profesjonalistek, które zdecydowały się związać swoją przyszłość naukową i zawodową z kierunkami technicznymi. 

[1] IEA: https://www.iea.org/commentaries/women-in-senior-management-roles-at-energy-firms-remains-stubbornly-low-but-efforts-to-improve-gender-diversity-are-moving-apace

[2]IRENA https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Sep/IRENA_Solar_PV_Gender_perspective_2022.pdf?rev=61477241eb9e4db2932757698c554dc2

Napisane przez Dalkia Polska

Toyota Bank premiuje Lokatę Standard oprocentowaniem 8,4%

Polskie rolnictwo wkracza w nowy etap rozwoju. Certyfikacja węglowa i dywersyfikacja ryzyka szansą dla rolników