w

Gotowe sposoby na bezpieczeństwo w przemyśle

Konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle II”, w odróżnieniu od większości tego rodzaju wydarzeń, skupi się na zaprezentowaniu rozwiązań, jakie należy zastosować dla zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle.

Wiele przykładów własnych, analiza z punktu widzenia zarządzającego, audytora, biegłego sądowego oraz organów nadzoru i kontroli pozwolą na uzyskanie unikatowej wiedzy o problemach i dobrych praktykach w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Coraz więcej problemów z maszynami

Czy nowe maszyny są bezpieczne? Czy można spać spokojnie, kupując nową maszynę, dla której producent wystawił Deklarację zgodności WE i którą oznakował znakiem CE? Czy tylko na wytwórcy ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo maszyny? Dlaczego Urząd Celny zatrzymał maszynę sprowadzaną spoza Unii Europejskiej?

– Tego rodzaju pytania spędzają sen z powiek wielu pracodawców. Szukają oni pomocy wśród pracowników służb BHP, utrzymania ruchu, ekspertów zewnętrznych oraz organów państwowych. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną przykłady problemów w tym zakresie oraz sposobów ich rozwiązywania – stwierdza Aleksander Myśkow, prezes Zarządu EcoMS Consulting. Firma ta, specjalizująca się m.in. w ocenie bezpieczeństwa maszyn oraz w opracowywaniu i audytowaniu standardów bezpieczeństwa pracy, jest organizatorem październikowej konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle II”.

Źródła wiedzy praktycznej

Przepisy prawa są ogólnodostępne, a ich treść publikowana na wielu stronach internetowych. Mnogość aktów prawnych zniechęca jednak do ich przeszukiwania w celu odnalezienia konkretnych rozwiązań. Nawet bardzo dobra orientacja w przepisach i znajomość ich treści nie daje jednoznacznych odpowiedzi na problemy praktyczne. Często przepisy sformułowane są ogólnikowo, a czasem nieprecyzyjnie, przez co kłopotliwe są próby ich zrozumienia przez osoby niebędące prawnikami. W czasie konferencji będzie okazja do zapoznania się ze sposobami radzenia sobie z mnogością przepisów prawnych. Zaprezentowana zostanie również rola Polskich Norm w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.

Nie ma problemu, dopóki nie ma wypadku

– Niestety w wielu przypadkach rangę problemu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa pracy osoby odpowiedzialne uświadamiają sobie zbyt późno – wskazuje Aleksander Myśkow.

Zderzenie się z odpowiedzialnością karną po zaistnieniu wypadku przy pracy jest dla wielu osób szokującym doświadczeniem. Mandat za wykroczenie wystawiony przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy jest sankcją dość powszechną, jednak po zaistnieniu wypadku przy pracy (gdy działania podejmuje prokurator) oskarżenie o popełnienie przestępstwa, budzi grozę u każdego obwinionego. Postępowanie karne w zakresie bezpieczeństwa pracy – w większości przypadków – wymaga udziału biegłych sądowych, którzy w szczególny sposób analizują zaistniałą sytuację. W czasie konferencji będzie okazja poznać zasady pracy biegłego sądowego oraz jego spojrzenie na kwestie będące przedmiotem postępowań.

Technologie jutra

Poprawa bezpieczeństwa przemysłowego, to także spojrzenie w przyszłość. W czasie konferencji, jej uczestnicy będą mieli okazję osobiście doświadczyć najnowocześniejszych rozwiązań przyszłości.  Zaprezentowane zostaną techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR), które już funkcjonują w polskich przedsiębiorstwach. Tego rodzaju technologie zyskują coraz liczniejsze grono osób zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa poprzez stosowanie osiągnięć nauki i techniki.

Praktyka, praktyka, praktyka…

W czasie konferencji, uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w różnorodnych warsztatach tematycznych, gdzie osobiście włączą się w poszukiwanie rozwiązań praktycznych. Prelegenci konferencji oraz zaproszeni eksperci poprowadzą zajęcia w formie „stolików tematycznych”, przy których uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach praktycznych i dyskusjach.

Warto skorzystać z możliwości pozyskania tak różnorodnej, a przy tym praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w przemyśle w ciągu dwóch dni konferencji (23-24.10.2019).

Więcej informacji na stronie www konferencji www.bezpieczenstwowprzemysle.pl

Napisane przez Solpin

nteligentna opona wszystko Ci powie

Kaspersky pomaga w eliminowaniu luk w popularnym oprogramowaniu