w

Finanse dla niefinansistów

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców z mikro i małych firm, którzy często zlecają prowadzenie księgowości i na co dzień nie zawracają sobie tym głowy. Pomocne będzie dla członków zarządów, menedżerów i pracowników małych i średnich firm, odpowiadających za sprawy inne niż finansowe i mało interesujących się sytuacją gospodarczą swojego przedsiębiorstwa. W szkoleniu zawarto wiedzę, która jest bardzo ważna dla osób myślących o założeniu swojego biznesu.

Szkolenie „Finanse dla niefinansistów” pokazuje podstawowe pojęcia z zakresu finansów osobom, które mają niewielkie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. – Pracownicy sektora MSP w niewielkim stopniu uświadamiają sobie, że powinni rozumieć język finansów. Dzięki szkoleniu szybciej i łatwiej będą się orientować się w sytuacji własnej firmy, czy kontrahentów. Poza tym taka wiedza jest niezbędna w życiu codziennym – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP.

Obecnie na portalu Akademii PARP dostępne są cztery moduły szkolenia. Po ukończeniu pierwszego modułu przedsiębiorcy będą umieli określić cele finansowe firmy i korzystać ze źródeł informacji finansowych. W drugim module znalazły się informacje z zakresu bilansuprzedsiębiorstwa. Płynność finansowa, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, analiza Cash flow to tematy lekcji w czwartym module. W module piątym uczestnicy zrozumieją i opanują umiejętności analizy rentowności, płynności, sprawności, zadłużenia przedsiębiorstwa. Dowiedzą się także, jak interpretować wartości finansowe i ocenić wiarygodność kontrahentów sytuacji lub sytuację własnej firmy.

Aby przybliżyć uczestnikom problematykę finansową, wykorzystano wiele przykładów z życia firm,
a nawet przykłady finansów osobistych. Szkolenie jest bogate w studia przypadku, a wiedza teoretyczna poparta jest interaktywnymi ćwiczeniami.

„Finanse dla niefinansistów” to 29 szkolenie internetowe Akademii PARP, dostępne pod adresem www.akademiaparp.gov.pl. Szkolenia podzielone są na pięć zakresów tematycznych:
finansowo-prawny, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menadżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę.

Napisane przez Anna Szulc

Teja Tur dla ICCA

Pomaluj swój świat