w ,

Edukacja nagrodzona

Patrząc na honorowanych dziś pedagogów oraz ich uczniów, możemy z uznaniem dla nich wyznać, że Toruń ma ogromne szczęście zarówno do mistrzów edukacji, jak i ich uzdolnionych wychowanków – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. Życzę Państwu pogody ducha oraz stałego utrzymywania w Toruniu mody na ponadprzeciętność, czyli postawę, którą w czasach Komisji Edukacji Narodowej nazwano „SAPERE AUDE”: miej odwagę być mądrym!

Do nagród uczniowskich Prezydenta Miasta Torunia typowani mogli być uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4.0 i bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz byli finalistami lub laureatami etapu wojewódzkiego w konkursie przedmiotowym, a także ci, którzy uzyskali tytuł finalisty albo laureata olimpiady lub posiadają znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe.

Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń do 30 czerwca danego roku. W tym roku do Wydziału Edukacji wpłynęło 69 wniosków, w tym 38 ze szkół podstawowych, 15 z gimnazjów i 16 ze szkół ponadgimnazjalnych. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z 7 września 2011 r., nagrodzonych zostanie 40 uczniów – 20 ze szkół podstawowych, 13 z gimnazjów oraz 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie podstawówek otrzymają po 300 zł, gimnazjów po 450 zł, a ponadgimnazjalnych po 600 zł brutto.

Nagrody dla nauczycieli mogą być przyznane pedagogom lub zespołowi pedagogów, którzy posiadają najwyższą z możliwych ocenę pracy oraz legitymują się znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. W tym roku do Wydziału Edukacji wpłynęło 130 wniosków o nagrodę indywidualną. Prezydent przyznał 62 takie nagrody.

Wysokość nagrody indywidualnej Prezydenta Miasta stanowi dwukrotną, aktualną na dzień przyznania nagrody, stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, tj. 5,1 tys. zł brutto.

Napisane przez Aleksandra Iżycka

3 produkty BaByliss laureatami prestiżowej nagrody InStyle Best Beauty Buys 2011!

Sztuka-wnetrza.pl – ruszył nowy serwis wnętrzarski