w , ,

DarkUniverse – w pełni funkcjonalna platforma cyberszpiegowska aktywna przez przynajmniej osiem lat…

Cele ataków zostały zidentyfikowane w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, a także w Rosji i na Białorusi. Szkodliwe oprogramowanie zostało przygotowane profesjonalnie i było rozprzestrzenianie poprzez spersonalizowane wiadomości phishingowe. Platforma powstała w celu długookresowego gromadzenia informacji o ofierze, takich jak:

  • znaki wprowadzane z klawiatury,
  • korespondencja e-mail,
  • zrzuty zawartości ekranu,
  • pliki z określonych folderów,
  • dane z serwerów zdalnych i zasobów sieciowych użytkowanych przez ofiarę.

Przypadek DarkUniverse jest bardzo interesujący, ponieważ próbki szkodliwego kodu pochodzące z 2017 r. są zupełnie inne niż te, które były aktywne w 2009 r. To oznacza, że atakujący dysponowali wystarczającymi zasobami, by na bieżąco uaktualniać swój arsenał. Co więcej, unikatowe podobieństwa w kodzie pozwalają nam z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że autorzy DarkUniverse byli powiązani z cybergangiem ItaDuke, którego aktywność po raz pierwszy wykryto w 2013 r. Cyberprzestępcy z grupy ItaDuke wykorzystywali szkodliwe narzędzia infekujące systemy poprzez luki związane z przetwarzaniem plików PDF, a adresy URL cyberprzestępczych serwerów kontroli były przechowywane na kontach w serwisie Twitter – powiedział Aleksander Fiedorow, analityk szkodliwego oprogramowania w firmie Kaspersky.

Szczegóły techniczne dotyczące ataków ugrupowania DarkUniverse są dostępne na stronie https://r.kaspersky.pl/rU75B.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Zaniedbanie pracowników pozostaje największym zagrożeniem w przypadku naruszenia bezpieczeństwa…

CABP takes over the care of the hearing impaired