w ,

Credit Aricole Bank Polska partnerem XIV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Ranking Spółdzielni Mleczarskich ma na celu wyłonienie najprężniej działających podmiotów branży mleczarskiej. Głównym celem imprezy jest motywowanie uczestników do inwestowania w rozwój, podejmowania nowych inicjatyw, czy też uwzględniania w swojej działalności kwestii takich jak bezpieczeństwo środowiska naturalnego czy podnoszenie kompetencji pracowników.

W XIV edycji Rankingu Spółdzielni Mleczarskich mogą wziąć udział spółdzielnie mleczarskie oraz przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się skupem i przetwórstwem mleka, które zostaną poddane analizie na kilku płaszczyznach. Oprócz standardowej ankiety „Mistrz efektywności ekonomicznej”, firmy mogą wypełnić ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu. Z kolei ze względu na rosnące zainteresowanie producentów i przetwórców mleka kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi wprowadzona została nowa kategoria -,,Przedsiębiorstwo zielonych rozwiązań”.

Credit Agricole przyzna statuetkę „Lidera Ekspansji” za szczególne osiągnięcia na polu wprowadzania nowych produktów na rynek polski i zagraniczny oraz pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu. Bank aktywnie angażuje się w pomoc przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących międzynarodowej ekspansji i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu.

– Wspieramy klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponujemy rozwiązania minimalizujące ryzyko związane z międzynarodową wymianą handlową i zapewniamy płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Oferujemy pełną gamę produktów zabezpieczających realizację i finansowanie kontraktów zawartych z zagranicznymi partnerami. Zachęcam do współpracy – przekonuje Romain Revel, dyrektor pionu klientów korporacyjnych w Credit Agricole.

Kapituła Rankingu dokona analizy danych zawartych w ankietach i wyłoni zwycięzców. Ogłoszenie wyników zestawienia oraz wręczenie nagród zwycięzcom Rankingu nastąpi 9 września, podczas uroczystej gali 18. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

Kredyt mieszkaniowy ze stałym oprocentowaniem przez 7 lat od Credit Agricole

Credit Agricole otwiera placówkę bezgotówkową w Poznaniu