w

Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. PLGBC realizuje projekt w ramach programu Aktywni Obywatele

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z początkiem lutego br. uruchomiło projekt Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy. To realizacja misji i odpowiedzialności organizacji pozarządowej jaką jest PLGBC w obszarze zielonego budownictwa, dzięki zaangażowaniu i edukacji obywateli oraz wspólnych działaniach społecznych. Projekt finansowany jest w ramach grantu i programu Aktywni Obywatele.

Zmiany klimatu wymuszają zmianę nawyków i edukację konsumentów. Widząc potrzebę edukacji i zaangażowania różnych grup otoczenia do wspólnych działań, PLGBC przygotowało projekt i otrzymało grant z programu Aktywni Obywatele na realizację inicjatywy pt.: Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy.

Celem projektu PLGBC jest przyczynienie się do ochrony środowiska i dbałości o racjonalne korzystanie z zasobów planety, polepszenia zdrowia i samopoczucia użytkowników mieszkań/domów, zmiany jakości życia oraz zaangażowania i aktywności obywateli dla wdrażania opracowanych rozwiązań codziennego zrównoważonego życia.

– Każdy z nas jest użytkownikiem albo właścicielem domu czy mieszkania. Dlatego też podnoszenie świadomości w kwestii oszczędności zasobów: energii, wody, zachowywania bioróżnorodności, modernizowania swoich domostw w sposób zmniejszający wpływ budynku na środowisko jest jednym z kluczowych elementów tego procesu. Projekt „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy” jest jedną z odpowiedzi i działań, które muszą zostać podjęte, abyśmy jako społeczność byli wstanie sprostać wyzwaniom przyszłości. – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

 Wszystkie powyższe działania mają bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i dbałość o racjonalne korzystanie z zasobów planety. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, zmiana postaw i edukacja prośrodowiskowa mają niebagatelne znaczenie.

Projekt finansowany jest z dotacji nr K1m/0776 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Portfolio Overview 2

Załączniki

Napisane przez Monika Kmera

Agnella odrabia straty po pandemii i inwestuje w farbiarnię

Webinar PLGBC: Budynki są jak ludzie – Wirtualny Przewodnik po zrównoważonym domu/mieszkaniu