w , ,

Bank Credit Agricole wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wyróżnionych zostało 20 działań, które podejmuje bank Credit Agricole z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wśród uhonorowanych inicjatyw znalazły się trzy nowe projekty: „Zamieniam się w słuch”, „Różnorodność i integracja” oraz panel interesariuszy. Pierwszy z nich, „Zamieniam się w słuch”, jest przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie standardów obsługi osób z problemami słuchu oraz zmianę postrzegania osób niesłyszących i integrację ich z otoczeniem. „Różnorodność i integracja” to inicjatywa na rzecz wspierania różnorodności oraz zarządzania nią w banku Credit Agricole i społeczeństwie, realizowany we współpracy z podmiotami samorządowymi. Panel interesariuszy bank zorganizował w 2019 r., aby poznać oczekiwania, rekomendacje oraz zaprojektować działania w obszarze CSR na kolejne lata. Istotne obszary dotyczyły wpływu firmy na otoczenie społeczne, ekonomiczne i środowisko naturalne. 

– Cieszy nas, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie firm odpowiedzialnych. Realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu powinna być ważna dla każdego przedsiębiorstwa i być wpisana w jego strategię biznesową. To jak działamy na rzecz innych: naszych pracowników,  otoczenia społecznego, środowiska pokazuje wartości jakie są dla nas ważne i że jesteśmy zaangażowanym biznesem – mówi Beata Janczur, wiceprezes banku Credit Agricole.

Wśród praktyk długoletnich Credit Agricole w Raporcie za 2019 r. doceniono m.in.: program PowerON – mający na celu efektywne zarządzanie energią w miejscu pracy i poza nim; Dzielmy się wiedzą – warsztaty prowadzone przez wewnętrznych specjalistów firmy; wolontariat kompetencyjny; promocję kultury francuskiej; politykę antymobbingową; Mówimy po ludzku – upraszczanie języka umów; ułatwiania dostępu do banku osób niepełnosprawnych fizycznie; Maksymalni – cykl rozwojowych wydarzeń dla studentów i młodzieży.

– Każda, nawet drobna inicjatywa CSR, pozytywnie wpływa na ludzi, otoczenie, przyrodę i pozwala zmieniać świat na lepsze. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest czymś ekskluzywnym, jest praktyką, realizowaną z uwagą i oddaniem – dodaje Beata Janczur.

 „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” to 18. edycja największego w Polsce przeglądu CSR. W tym roku w dokumencie wyróżniono 1696 dobrych praktyk podejmowanych przez mały, średni i duży biznes; łącznie 214 firm. Trzonem dla praktyk jest zaproponowany w normie ISO 26000 podział na 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka, uczciwe praktyki operacyjne. Dodatkowo do każdej praktyki przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cały raport dostępny jest na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

Zostań e-Senior Konsultantem z Credit Agricole

W 2019 r. 1/3 ataków szkodliwego oprogramowania bankowego dotknęło użytkowników korporacyjnych