w

Australia pozywa Google za rzekomo wprowadzanie w błąd użytkowników Androida w zakresie…

 We wtorek, 29 października, australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) wszczęła postępowanie przed Sądem Federalnym przeciwko Google Australia Pty Ltd., twierdząc, że „prowadzili wprowadzające w błąd zachowania i składali fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia wobec konsumentów na temat danych osobowych gromadzonych, utrzymywanych i używanych przez Google”. 

Sprawa koncentruje się na dwóch ustawieniach konta Google, które tylko po wyłączeniu razem uniemożliwiają Google gromadzenie danych o lokalizacji użytkowników Androida. Ustawienia są oznaczone jako „Historia lokalizacji” i „Aktywność w internecie i aplikacjach”. 

„Od stycznia 2017 r. Do końca 2018 r. Google wprowadzał w błąd, gdy nie ujawniał konsumentom w odpowiedni sposób, że oba ustawienia muszą zostać wyłączone, jeśli konsumenci nie chcą, aby Google gromadził, przechowywał i wykorzystywał ich dane o lokalizacji”, twierdzi ACCC . 

„Nasz przypadek polega na tym, że w wyniku tego zachowania konsumenci zrozumieliby, że wyłączając ustawienie „ Historii lokalizacji ”, Google przestałby gromadzić dane o swojej lokalizacji”, powiedział ACCC Char Rod Sims. „Twierdzimy, że Google wprowadził w błąd konsumentów, milcząc o tym, że inne ustawienie również musiało zostać wyłączone. 

„Wielu konsumentów świadomie podejmuje decyzję o wyłączeniu ustawień, aby zatrzymać gromadzenie danych o ich lokalizacji, ale twierdzimy, że zachowanie Google mogło uniemożliwić konsumentom dokonanie tego wyboru”, powiedział Sims. 

Google rzekomo wprowadził również konsumentów w błąd w związku z „kill-switch”, twierdząc, że jedynym sposobem na powstrzymanie Google od gromadzenia i wykorzystywania danych o lokalizacji klientów było całkowite zaprzestanie korzystania z niektórych usług Google, w tym wyszukiwarki Google i Map Google. 

„Można to jednak osiągnąć, wyłączając zarówno„ Historię lokalizacji ”, jak i„ Aktywność w internecie i aplikacjach ”, twierdzi pozw. 

ACCC poszukuje nieokreślonych kar i chce, aby Google opublikował „powiadomienia korygujące” na temat praktyk gromadzenia danych i ustawień, których klienci mogą użyć, aby odzyskać kontrolę nad swoimi danymi. Komisja dąży również do ustanowienia programu zgodności. 

Źródło: Bitdefender.pl

Napisane przez Marken

Kaspersky przygotował film dokumentalny o WannaCry

ROKSANA WĘGIEL oraz ST.RIGHT z muzyczną kolekcją Earphones by Roxie