w , ,

Ansaldo Energia wybiera firmę Kaspersky jako partnera

Przedsiębiorstwo Ansaldo Energia zaczęło wdrażać rozwiązanie Kaspersky Industrial CyberSecurity w celu wzmocnienia ochrony swoich sieci technologii operacyjnej (OT) przed zagrożeniami dla przemysłowych systemów sterowania.

Firma Ansaldo Energia działa w sektorze energetycznym, tworząc technologie wspomagające współczesne procesy cyfryzacji, dekarbonizacji oraz decentralizacji. Zatrudniając ponad 4 000 osób, w tym 2 500 we Włoszech, stanowi ona jednego z głównych międzynarodowych graczy w swojej branży. Firma Kaspersky jest partnerem Ansaldo Energia w obszarze bezpieczeństwa IT od 2013 r., chroniąc punkty końcowe tego przedsiębiorstwa przy pomocy najbardziej innowacyjnych technologii, w tym rozwiązania Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) – stosowanego obecnie na ponad 5 000 rozproszonych i scentralizowanych węzłach.

Ochrona danych oraz sprzętu staje się coraz bardziej strategicznym priorytetem dla Ansaldo Energia, zwłaszcza odkąd kilka lat temu przedsiębiorstwo rozpoczęło istotny proces transformacji cyfrowej, obejmujący wprowadzenie inteligentnych urządzeń oraz skomunikowanych maszyn produkcyjnych. Ponadto w najbliższej przyszłości firma planuje wdrożyć innowacyjne procesy, takie jak konserwacja zapobiegawcza. Konwergencja pomiędzy światem IT a OT sprawia, że bezpieczeństwo informacji staje się jeszcze bardziej złożone.

Przedsiębiorstwo Ansaldo Energia postanowiło sprostać tym wyzwaniom, angażując firmę Kaspersky w celu zbudowania bezpiecznego modelu z wykorzystaniem możliwości obu firm w zakresie projektowania bezpiecznego sprzętu i maszyn. Firma Kaspersky propaguje paradygmat cyberodporności, a jej filozofią jest rozwój ekosystemu, w którym ochronie podlega wszystko, co jest skomunikowane przy pomocy technologii.

Przedsiębiorstwo Ansaldo Energia zdecydowało się zastosować Kaspersky Industrial CyberSecurity jako swoje rozwiązanie bezpieczeństwa systemów operacyjnych i przemysłowych. Produkt ten powstał z myślą o ochronie różnych poziomów infrastruktury przemysłowej, w tym systemów SCADA, DCS, MES, programowalnych sterowników logicznych oraz połączeń sieciowych. Cechą wyróżniającą Kaspersky Industrial CyberSecurity jest stosowanie holistycznego podejścia w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwom przemysłowym oraz infrastrukturze krytycznej. Dzięki różnorodnym i elastycznym ustawieniom rozwiązanie to można skonfigurować według potrzeb, dostosowując je do wymagań określonego środowiska przemysłowego. Podejście to obejmuje nie tylko ochronę przemysłowych punktów końcowych, ale również stosowanie technologii monitoringu pasywnego w celu zidentyfikowania anomalii i wykrycia potencjalnych włamań sieciowych.

Wybraliśmy firmę Kaspersky na naszego strategicznego partnera w zakresie bezpieczeństwa nie tylko ze względu na jej możliwość zapewniania nam wiedzy eksperckiej w zakresie ochrony naszych systemów i sieci przemysłowych, ale również możliwość wspólnego stworzenia wartościowej oferty dla innych podmiotów w naszym ekosystemie – powiedział Luca Manuelli, dyrektor ds. cyfryzacji w firmie Ansaldo Energia.

Jako wieloletni partner strategiczny Ansaldo Energia jesteśmy ogromnie dumni z tego, że zostaliśmy po raz kolejny wybrani, aby towarzyszyć tej firmie na skomplikowanej drodze do transformacji cyfrowej – powiedział Morten Lehn, dyrektor zarządzający we włoskim oddziale firmy Kaspersky. Sektor energetyczny należy do strategicznych sektorów dla firmy Kaspersky, a działające w nim firmy potrzebują partnera, który potrafi zagwarantować ochronę na różnych frontach. Jesteśmy gotowi współpracować z Ansaldo Energia w celu zabezpieczenia ciągłości i integralności procesów technologicznych tego przedsiębiorstwa oraz umożliwienia mu osiągnięcia swoich celów w postaci większej wydajności i konkurencyjności.

Informacje o Ansaldo Energia

Grupa Ansaldo Energia jest czołowym międzynarodowym graczem w branży wytwarzania energii, którego oferta zawiera zintegrowany model obejmujący obiekty wykonane pod klucz, komponenty (turbiny gazowe i parowe, generatory oraz mikroturbiny), a także obsługę i pracę w sektorze energii nuklearnej. Ansaldo Energia jest w 59,9% własnością CDP Equity w ramach Grupy Cassa Depositi e Prestiti, włoskiego podmiotu państwowego, który od 1850 r. promuje gospodarkę kraju, a w 40% własnością Shanghai Electric, czołowego na świecie producenta maszyn do wytwarzania prądu oraz sprzętu mechanicznego. Dalsze informacje można uzyskać na stronie https://www.ansaldoenergia.com.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.

Napisane przez Kupczyk Piotr

Kobiecy Assistance – jak Panie korzystają z usług pomocowych

Firma Kaspersky uznana za jednego ze 100 największych innowatorów na świecie